Kategori:Ulusal Mevzuat

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Ulusal kanun, yönetmelik ve genelgeler.Kanunlar
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye'ye İltica Edenler Hakkında Kanun
Pasaport Kanunu
İskân Kanunu
Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
Türk Vatandaşlığı Kanunu


Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ilgili taslak, rapor ve diğer belgeler için tıklayınız


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar vd. Hakkında Kanun Teklifi
492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
BMMYK Ev Sahibi Ülke AnlaşmasıGenelge, Yönetmelik ve diğer belgeler
Türkiye Göç Strateji Belgesi
Türkiye Ulusal Eylem Planı
Türkiye İltica Strateji Belgesi
1994 Yönetmeliği
Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği (1983)
Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik (2002)
İçişleri Bakanlığı 2006 Genelgesi
MEB 2010 Genelgesi (Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
SHÇEK 2010 Genelgesi (Sığınmacı / mültecilere ait işlemler)
İçişleri Bakanlığı 2010 Genelgesi (Mülteci ve Sığınmacılar)
İçişleri Bakanlığı 2010 Genelgesi (Yasa Dışı Göçle Mücadele)
İçişleri Bakanlığı Nisan 2011 Harçlar İle İlgili Yazı
1994/6169 Sayılı Yönetmeliğe İlişkin Yetki Devri Talimatı
EGM 2011 Mültecilerin SGK Kapsamına Alınması
Türkiye'de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik (2006)
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (2003)
Geri Gönderme Merkezlerine İlişkin Temel Esaslar
Göç Uzmanlığı Yönetmeliği (2013)
İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği (2013)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği (2013)
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik (2016)
Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (2016)


Geri Kabul Anlaşması İle İlgili Başbakanlık Genelgesi 2014/6
Kabul,Barınma ve Geri Gönderme Merkezleri İle İlgili Yönetmelik 2014
Geçici Koruma Yönetmeliği 2014Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri


Alt kategoriler

Bu kategori sadece aşağıdaki alt kategoriyi içermektedir.

"Ulusal Mevzuat" kategorisindeki sayfalar

Toplam 47 taneden, aşağıdaki 47 sayfa bu kategoridedir.