Kategori:Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yürütme Komitesi (EXCOM) Kararları

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yürütme Komitesi (EXCOM) tarafından yayınlanan kararlar.


No:1 Alt Komite’nin Kurulması ve Genel

No:2 Alt Komite’nin Kurulması ve Genel

No:3 Genel

No:4 Uluslararası Belgeler

No:5 Sığınma

No:6 Zulüm Riski Olan Yere Geri Göndermememe

No:7 Sınırdışı Etme

No:8 Mülteci Statüsünün Belirlenmesi

No:9 Ailenin Yeniden Biraraya Gelmesi

No:10 Koruma Personeli

No:11 Genel

No:12 Mülteci Statüsünün Belirlenmesinin Sınıraşırı Etkisi

No:13 Mültecilerin Seyahat Belgeleri

No:14 Genel

No:15 İltica Edecek Ülke Bulamayan Mülteciler

No:16 Genel

No:17 Mültecilerle İlgili Suçluların İadesi Sorunları

No:18 Gönüllü Geri Dönüş

No:19 Geçici Sığınma

No:20 Denizdeki Sığınmacıların Korunması

No:21 Genel

No:22 Kitlesel Sığınma Durumunda Sığınmacıların Korunması

No:23 Denizde Tehlike Altında Bulunan Sığınmacıların Kurtarılmasına İlişkin Sorunlar

No:24 Ailenin Yeniden Biraraya Getirilmesi

No:25 Genel

No:26 Çalışma Grubunun Denizde Tehlike Altında Bulunan Sığınmacıların Kurtarılmasına İlişkin Sorunlar Konusundaki Raporu

No:27 Güney Afrika ve Başka Yerlerdeki Mülteci Kamplarına ve Yerleşimlerine Düzenlenen Askeri Saldırılar

No:28 Diğer Unsurların Yanısıra Mülteci Statüsünün Belirlenmesine ilişkin Ulusal Usullerde BMMYK’nın Rolü Bağlamında Mültecilerin Statüsünün Belirlenmesi

No:29 Genel

No:30 Mülteci Statüsünün Tanınmasına ya da Sığınmaya Yönelik Açıkça Dayanaksız Olan ya da Suiistimale Açık Başvurular Sorunu

No:31 Denizde Tehlike Altında Bulunan Sığınmacıların Kurtarılması

No:32 Güney Afrika ve Başka Yerlerdeki Mülteci Kamplarına ve Yerleşimlerine Düzenlenen Askeri Saldırılar

No:33 Genel

No:34 Denizde Tehlike Altında Bulunan Sığınmacıların Kurtarılması İle İlgili Sorunlar

No:35 Mültecilerin Kimlik Belgeleri

No:36 Genel

No:37 Orta Amerika Mültecileri ve Cartegena Bildirgesi

No:38 Denizde Tehlike Altında Bulunan Sığınmacıların Kurtarılması

No:39 Kadın Mülteciler ve Uluslararası Koruma

No:40 Gönüllü Olarak Geri Dönüş

No:41 Genel

No:42 Uluslararası Belgelere Erişim ve Bunların Uygulanması

No:43 Mülteci Statüsü ile İlgili 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 1967 Protokolüne dair Cenevre Bildirgesi

No:44 Mültecilerin ve Sığınmacıların Alıkonması

No:45 Mülteci Kampları ve Yerleşimlerine Yapılan Askeri ve Silahlı Saldırılar

No:46 Genel

No:47 Çocuk Mülteciler

No:48 Mülteci Kampları ve Yerleşimlerine Yapılan Askeri veya Silahlı Saldırılar

No:49 Mülteciler için Seyahat Belgeleri

No:50 Genel

No:51 Mülteci Hukukunun Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

No:52 Uluslararası Dayanışma ve Mülteci Koruması

No:53 Kaçak Seyahat Eden Sığınmacılar

No:54 Kadın Mülteciler

No:55 Genel

No:56 Kalıcı Çözümler ve Mülteci Koruması

No:57 Mültecilerin Statüsüne dair 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolünün Uygulanması

No:58 Kendilerine Halihazırda Korunma Sağlanan Bir Ülkeden Düzensiz Bir Şekilde Ayrılan Mülteciler ve Sığınmacılar Sorunu

No:59 Çocuk Mülteciler

No:60 Kadın Mülteciler

No:61 Genel

No:62 Uluslararası Koruma Bildirisi

No:63 Çözümler ve Koruma

No:64 Kadın Mülteciler ve Uluslararası Koruma

No:65 Uluslararası Koruma Konulu Genel Karar

No:66 Çalışma Grubu’nun Çözümler Ve Koruma İle İlgili Raporu

No:67 Bir Koruma Düzenlemesi Olarak Yeniden Yerleşim (Üçüncü Bir Ülkeye Yerleşim)

No:68 Uluslararası Koruma Konulu Genel Karar

No:69 Statü’nün Durdurulması

No:70 Oturumlar Arası Toplantılarla İlgili Karar

No:71 Uluslararası Koruma Konulu Genel Karar

No:72 Mültecilerin Kişisel Güvenliği

No:73 Mülteci Koruması Ve Cinsel Şiddet

No:74 Uluslararası Koruma Konulu Genel Karar

No:75 Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler

No:76 Mülteciler Ve Afrika’da Zorla Yerinden Edilmiş Nüfusa İlişkin ABÖ/BMMYK Anma Sempozyumu Önerileri

No:77 Yürütme Komitesi’nin Uluslararası Mülteci Koruması’na İlişkin Olarak Aldığı Kararlar

No:78 Vatansızlığın Önlenmesi Ve Azaltılması Ve Vatansız Kişilerin Korunması

No:79 Uluslararası Koruma Konulu Genel Karar

No:80 Bir Koruma Çerçevesine Bağlı Kapsamlı Ve Bölgesel Yaklaşımlar

No:81 Uluslararası Koruma Konulu Genel Karar

No:82 Koruma Amaçlı Sığınma Konusunda Alınan Kararlar

No:83 BMMYK Personeli Ile Diğer İnsani Personelin Güvenliğiyle İlgili Karar

No:84 Çocuk Ve Genç Mültecilere İlişkin Karar

 

"Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yürütme Komitesi (EXCOM) Kararları" kategorisindeki sayfalar

Toplam 84 taneden, aşağıdaki 84 sayfa bu kategoridedir.

N