1994 Y繹netmelii

Madde14 sitesinden
Atla: kullan, ara

 T羹rkiye'ye 襤ltica Eden veya Baka Bir lkeye 襤ltica Etmek zereT羹rkiyeden 襤kamet 襤zni Talep Eden M羹nferit Yabanc覺lar ile Topluca S覺覺nma Amac覺yla S覺n覺rlar覺m覺za Gelen Yabanc覺lara ve Olabilecek N羹fus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk覺nda Y繹netmelik


Bakanlar Kurulu Karar覺n覺n Tarihi : 14/9/1994 No: 94/6169
Dayand覺覺 Kanunun Tarihi : 29/8/1961 No: 359
Yay覺mland覺覺 R.Gazetenin Tarihi : 30/11/1994 No: 22127


B襤R襤NC襤 BLM : Genel H羹k羹mler


Ama癟
Madde 1 - Bu Y繹netmeliin amac覺; M羹ltecilerin Hukuki Stat羹s羹ne 襤likin 1951 Cenevre S繹zlemesi ile M羹ltecilerin Hukuki Stat羹s羹ne 襤likin 1967 Protokol羹 gereince 羹lkemize m羹nferiden iltica eden veya baka 羹lkelere iltica etmek 羹zere 羹lkemizden ikamet izni talep eden yabanc覺lar ile topluca iltica veya s覺覺nmak amac覺yla s覺n覺rlar覺m覺za gelen yabanc覺lara ve olabilecek n羹fus hareketlerine uygulanacak usul ve esaslar覺n tesbiti ile g繹revli kurulular覺n belirlenmesidir.


Kapsam
Madde 2 - Bu Y繹netmelik, yasal veya yasal olmayan yollardan 羹lkemize gelerek m羹nferiden iltica etmek isteyen veya baka 羹lkelere iltica etmek 羹zere izni talep eden yabanc覺lar ile topluca iltica veya s覺覺nma amac覺yla s覺n覺rlar覺m覺za gelen veya s覺n覺rlar覺m覺z覺 ge癟en yabanc覺lara ve olabilecek n羹fus hareketlerine kar覺 al覺nacak tedbirleri, yap覺lacak ilemleri, m羹racaat, karar ve ibirlii yapacak makamlar ile bunlar覺n g繹revlerini ve yabanc覺lar覺n tabi olacaklar覺 esaslar覺 kapsar.


Tan覺mlar
Madde 3 - 1951 tarihli M羹ltecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre S繹zlemesi ve M羹ltecilerin Hukuki Stat羹s羹ne ilikin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol ile dier kanun, t羹z羹k ve y繹netmeliklerdeki tan覺mlar sakl覺 kalmak 羹zere bu Y繹netmeliin uygulanmas覺nda;


M羹lteci; Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle 覺rk覺, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba 羹yelii veya siyasi d羹羹nceleri nedeniyle takibata urayaca覺ndan hakl覺 olarak korktuu i癟in vatanda覺 olduu 羹lke d覺覺nda bulunan ve vatanda覺 olduu 羹lkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolay覺 istifade etmek istemeyen ya da uyruu yoksa ve 繹nceden ikamet ettii 羹lke d覺覺nda bulunuyorsa oraya d繹nmeyen veya korkusundan dolay覺 d繹nmek istemeyen yabanc覺y覺,


S覺覺nmac覺: 覺rk覺, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba 羹yelii veya siyasi d羹羹nceleri nedeniyle takibata urayaca覺ndan hakl覺 olarak korktuu i癟in vatanda覺 olduu 羹lke d覺覺nda bulunan ve vatanda覺 olduu 羹lkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolay覺 istifade etmek istemeyen ya da uyruu yoksa ve 繹nceden ikamet ettii 羹lke d覺覺nda bulunuyorsa oraya d繹nmeyen veya korkusundan dolay覺 d繹nmek istemeyen yabanc覺y覺,


Muharip Yabanc覺 Ordu Mensubu: lkeye kabul edilen veya 羹lkede ele ge癟irilen, mensubu bulunduu silahl覺 kuvvetlerin bir 羹癟羹nc羹 羹lke ile sava veya silahl覺 癟at覺ma halinde bulunduu asker kiiyi,


M羹nferit Yabanc覺: Tek bir kii veya anne, baba ve reit olmayan 癟ocuklardan oluan bir aileyi,


ifade eder.


襤K襤NC襤 BLM

T羹rkiye'ye 襤ltica Eden veya Baka Bir lkeye 襤ltica Etmek zere T羹rkiye'den 襤kamet 襤zni Talep Eden M羹nferit Yabanc覺lara Uygulanacak Usul ve Esaslar


M羹racaat Makamlar覺
Madde 4 - (DE襤襤K MADDE RGT:27.01.2006 RGNO: 26062) T羹rkiye'ye iltica eden veya baka bir 羹lkeye iltica etmek 羹zere T羹rkiye'den ikamet izni talep eden yabanc覺lardan, T羹rkiye'ye yasal yollardan gelenler bulunduklar覺 yer valiliklerine, yasal olmayan yollardan gelenler ise giri yapt覺klar覺 yer valiliklerine gecikmeden m羹racaat ederler.
Makul olan en k覺sa s羹re i癟erisinde m羹racaat etmeyenler gecikme nedenlerini a癟覺klamak ve bu konuda yetkili makamlarla ibirlii yapmak zorundad覺r.


M羹racaat Makamlar覺n覺n G繹revleri
Madde 5 - (DE襤襤K MADDE RGT:27.01.2006 RGNO: 26062) T羹rkiye'ye iltica eden veya baka bir 羹lkeye iltica etmek 羹zere T羹rkiye'den ikamet izni talep eden m羹nferit yabanc覺lar覺n valiliklerce;
a) Kimlikleri tespit edilerek fotoraf ve parmak izleri al覺n覺r.
b) 1951 tarihli M羹ltecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre S繹zlemesi gereince m羹lakatlar覺 yap覺l覺r. M羹lakat yapma veya karar verme yetkisi verilen valiliklerde m羹lakat覺 yapmak ve karar vermek 羹zere personel g繹revlendirilir.
c) M羹lakat evrak覺 ile birlikte m羹lakat癟覺n覺n g繹r羹羹 ve 6 nc覺 maddeye g繹re verilen yetkiye istinaden bavuru sahibi hakk覺nda verilen karar 襤癟ileri Bakanl覺覺'na g繹nderilir.
d) 襤癟ileri Bakanl覺覺'ndan bir talimat gelinceye kadar yabanc覺, 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca uygun g繹r羹lecek bir merkez veya misafirhanede bar覺nd覺r覺l覺r veya 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca g繹sterilecek bir yerde serbest ikamete tabi tutulur.
e) 襤癟ileri Bakanl覺覺'ndan al覺nacak talimata g繹re gerekli dier ilemler yap覺l覺r.


Karar Makam覺
Madde 6 - (DE襤襤K MADDE RGT:27.01.2006 RGNO:26062) T羹rkiye'ye iltica eden veya baka bir 羹lkeye iltica etmek 羹zere T羹rkiye'den ikamet izni talep eden m羹nferit yabanc覺lar覺n talepleri, 1951 tarihli M羹ltecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre S繹zlemesi ile M羹ltecilerin Hukuki Stat羹s羹ne ilikin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol ve bu Y繹netmelik gereince 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca karara balan覺r.
襤癟ileri Bakanl覺覺, karar verme yetkisini uygun g繹recei hallerde valiliklere devredebilir.
Valilik癟e veya 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca al覺nan karar valilikler arac覺l覺覺yla yabanc覺ya tebli edilir.
Talebi kabul edilen yabanc覺, 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca uygun g繹r羹lecek bir misafirhanede bar覺nd覺r覺l覺r veya 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca g繹sterilecek bir yerde serbest ikamet edebilir.
Talebi kabul edilmeyen yabanc覺 bu karara kar覺 15 g羹n i癟erisinde isterse ilgili valilie itiraz edebilir.
襤tiraz s羹resi karar覺n daha h覺zl覺 verilebilmesi i癟in gerekli g繹r羹len durumlarda 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca daha k覺sa olarak belirlenebilir.
Karara itiraz eden yabanc覺n覺n bu konudaki ifadesi ve ifadesini destekleyen dier bilgi ve belgeler valilik癟e 襤癟ileri Bakanl覺覺'na g繹nderilir. 襤tiraz, 襤癟ileri Bakanl覺覺nca sonu癟land覺r覺l覺r ve nihai karar yabanc覺ya tebli edilir.
襤tirazlar覺 nihai olarak reddedilenlerin durumu, yabanc覺larla ilgili genel h羹k羹mler 癟er癟evesinde deerlendirilir. Yabanc覺larla ilgili genel h羹k羹mler 癟er癟evesinde de ikamet izni verilmesi uygun g繹r羹lmeyen yabanc覺lara idarece belirlenen s羹re i癟erisinde T羹rkiye'yi terk etmeleri gerektii bildirilir. lkeyi terk etmeyen yabanc覺lar, 襤癟ileri Bakanl覺覺n覺n talimat覺 羹zerine valiliklerce veya dorudan karar verme yetkisinin valiliklere devredildii hallerde, valilikler taraf覺ndan re'sen T羹rkiye'den 癟覺kart覺l覺rlar.


襤birlii Yap覺lacak Kurulular
Madde 7 - (DE襤襤K MADDE RGT:27.01.2006 RGNO:26062) 襤癟ileri Bakanl覺覺, T羹rkiye'ye iltica eden veya baka bir 羹lkeye iltica etmek 羹zere T羹rkiye'den ikamet izni talep eden m羹nferit yabanc覺lara ilikin ilemler ile bar覺nma, iae, nakil, 羹癟羹nc羹 羹lkelere kabul, g繹n羹ll羹 geri d繹n羹, pasaport ve vize temini gibi hususlarda, dier bakanl覺k, kurum ve kurulular ile Birlemi Milletler M羹lteciler Y羹ksek Komiserlii, Uluslararas覺 G繹癟 rg羹t羹 gibi uluslararas覺 kurulular ve sivil toplum 繹rg羹tleri ile ibirliinde bulunabilir.


NC BLM 

S覺覺nmak Amac覺yla Topluca S覺n覺rlar覺m覺za Gelen Yabanc覺lara ve Olabilecek N羹fus Hareketlerine Kar覺 Al覺nacak Tedbirler

S覺覺nma Hareketinin Balamas覺 ve Yabanc覺lar覺n S覺n覺rlar覺m覺za Gelmesi Halinde Al覺nacak Tedbirler

Madde 8 - Uluslararas覺 hukuktan kaynaklanan y羹k羹ml羹l羹klerimiz sakl覺 kalmak kouluyla ve aksine bir siyasi karar al覺nmad覺k癟a, n羹fus hareketinin arazi avantajlar覺 da dikkate al覺narak s覺n覺rda durdurulmas覺 ve s覺覺nmac覺lar覺n s覺n覺r覺 ge癟melerinin 繹nlenmesi esast覺r. 襤lgili makamlarca bu konuda gerekli ve etkin tedbirler al覺n覺r.


DRDNC BLM

S覺n覺rlar覺m覺za Topluca Gelen veya S覺n覺rlar覺m覺z覺 Topluca Ge癟en M羹lteci ve S覺覺nmac覺lar覺n lkemize Kabul Edilmeleri Halinde Yap覺lacak 襤lemler ve Al覺nacak Tedbirler


Kimlik Tesbiti, Silahtan Ar覺nd覺rma ve Sevk
Madde 9 - M羹lteciler ve S覺覺nmac覺lar, 繹nce askeri makamlar taraf覺ndan silahtan ar覺nd覺r覺l覺r. Bilahare s覺n覺r覺n uygun bir yerinde muharip yabanc覺 ordu mensuplar覺 ve siviller birbirlerinden ayr覺larak kimlikleri tesbit edilir. Bunlardan sivil olanlar daha sonra kurulacak olan kamplara sevk edilmek 羹zere ilgili polis veya jandarma makamlar覺na teslim edilir.
Muharip yabanc覺 ordu mensuplar覺 hakk覺nda 4104 say覺l覺 Muharip Yabanc覺 Ordu Mensuplar覺ndan T羹rkiye'ye 襤ltica Edenler Hakk覺nda Kanun h羹k羹mleri uygulan覺r.


Himaye
Madde 10 - T羹rkiye'den iltica talep edenler veya s覺覺nmac覺lar 羹lkemizde bulunduklar覺 s羹re i癟inde devletin himaye ve g繹zetimi alt覺nda bulundurulur.


Kamplar覺n Kurulmas覺
Madde 11 - M羹lteci ve s覺覺nmac覺lar覺n bar覺nmalar覺na y繹nelik ileri toplama b繹lgeleri Genelkurmay Bakanl覺覺 ile koordine edilerek, m羹mk羹n olduu kadar s覺n覺ra yak覺n olacak ekilde, 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca tesbit edilir ve valiliklerce kurulur.
Toplama b繹lgeleri Genelkurmay Bakanl覺覺 ile koordine edilerek 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca tesbit edilir ve valiliklerce kurulur.


Yerletirme ve M羹lakat
Madde 12 - Kara, deniz ve hava yoluyla s覺n覺rlar覺m覺za gelen yabanc覺lar覺n, s覺n覺rlar覺m覺z 繹n羹nde birikimlerinin 繹nlenmesi ve g羹venlik i癟inde geri b繹lgelere sevk edilmeleri i癟in m羹lki makamlarca ileri toplama b繹lgeleri tesis edilir. Buralarda toplanan yabanc覺lar toplama b繹lgelerine g繹nderilir.
Toplama b繹lgelerine g繹nderilen yabanc覺lar覺n kendi dilleri ile veya anlad覺klar覺 bir dille m羹lakatlar覺 yap覺l覺r, deklerasyonlar覺 al覺n覺r. Bunlar m羹lakatlar覺 s覺ras覺nda adlar覺n覺, soyadlar覺n覺, doum yerleri ve tarihlerini, 羹lkelerinde bulunduklar覺 stat羹lerini, T羹rkiye'ye geli sebeplerini, T羹rkiye'de ya da yurtd覺覺nda akraba ve yak覺nlar覺n覺n olup olmad覺覺n覺, varsa adreslerini bildirmek zorundad覺rlar.
Ayr覺ca, m羹lteci ve s覺覺nmac覺lar覺n fotoraf ve parmak izleri al覺narak bunlar覺n milliyetlerine g繹re tasnifi yap覺l覺r; ter繹rist, huzur ve g羹ven bozucu, tertip癟i ile casus ve sabot繹rlerin ayr覺lmalar覺na 繹zen g繹sterilir.
M羹lteci ve s覺覺nmac覺lar覺n imkanlar 繹l癟羹s羹nde 繹rf ve adetlerine uygun olarak yerletirilmelerine 繹zen g繹sterilir. Bunlara, muhafaza alt覺na alan valiliklerce bir tan覺tma belgesi verilir ve kimlikleri k羹t羹k defterine kaydedilir.
Uluslararas覺 kurulularca aranmakta olanlar覺n kay覺tlar覺na dair belgeler talep edildiinde K覺z覺lay'a verilir.


G繹revlendirilecek Personel
Madde 13 - 襤leri toplama b繹lgeleri ile toplama b繹lgelerinde g繹revlendirilecek personel, i癟ileri Bakanl覺覺'n覺n koordinat繹rl羹羹nde ilgili bakanl覺k ve kurulular taraf覺ndan belirlenir.


G繹rev ve Yetki
Madde 14 - 襤leri toplama b繹lgeleri ile toplama b繹lgelerinde kurulan kamplar bulunduklar覺 il valilii taraf覺ndan y繹netilir. Valiler ileri toplama ve toplama b繹lgelerinin tesis edilebilmesi i癟in b羹t羹n kamu kurum ve kurulular覺na ait bina ve tesislerden ge癟ici olarak yararlanabilir ve gerektiinde 繹zel kiilerden kiralama yoluna gidebilir.
Kamplar覺n y繹netiminin salanmas覺 i癟in gerekli ara癟 ve gere癟 ilgili valilerin talebi 羹zerine g繹revli bakanl覺k veya kurulularca salan覺r.


Muhafaza ve Disiplin
Madde 15 - 襤leri toplama ve toplama b繹lgelerinde m羹lteci ve s覺覺nmac覺lar覺n muhafazas覺 ve disiplini ile buna ilikin dier ilerin yap覺lmas覺 ve g繹revlerin yerine getirilmesi hususunda ilgili valiler her t羹rl羹 tedbiri al覺rlar.
Yabanc覺lar i癟in, aksi gerekmedik癟e 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca haz覺rlanan M羹lteci Misafirhaneleri Y繹netmelii ile M羹lteci Misafirhaneleri 襤癟 Hizmet Y繹nergesi h羹k羹mleri uygulan覺r.
M羹lteci ve s覺覺nmac覺lar覺n bulunduklar覺 kamptan k覺sa s羹reli ayr覺lmalar覺 kamp覺n bulunduu yerin m羹lki amirinin iznine bal覺d覺r. Durumlar覺 uygun olanlar覺n yurt i癟inde serbest ikamet ve seyahatlerine ilgili bakanl覺k ve kurulular覺n esasa ilikin g繹r羹羹 al覺narak 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca izin verilebilir.


Yabanc覺 Devlet ile Uluslararas覺 Kurulu Temsilcilerinin Ziyaretleri
Madde 16 - 襤leri toplama b繹lgeleri ve toplama b繹lgelerini ziyaret etmek isteyen devlet veya uluslararas覺 kurulu temsilcilerine D覺ileri Bakanl覺覺'n覺n uygun g繹r羹羹 羹zerine 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca izin verilebilir.
Bu ziyaretler, askeri zaruretler ve milli g羹venlik m羹halazas覺yla ge癟ici olarak k覺s覺tlanabilir.


Halkla Temas ve Ziyaret癟i Kabul羹
Madde 17 - M羹lteci ve s覺覺nmac覺lar覺n bulunduklar覺 y繹re halk覺 ile temaslar覺 veya kampa ziyaret癟i kabul edilip edilmemesi hususlar覺na ilikin esaslar ilgili valilerce belirlenerek uygulan覺r.


Dini Serbestlik
Madde 18 - M羹lteci ve s覺覺nmac覺lar; ilgili valilerce belirlenen disiplin tedbirlerine uymak art覺yla, din ve mezheplerinin ibadet ve ayinlerini yapabilirler. Bu ama癟la, ibadet ve ayinler i癟in imkanlar 繹l癟羹s羹nde uygun mahaller tahsis edilir.


Sal覺k Muayeneleri
Madde 19 - M羹lteci ve s覺覺nmac覺lar i癟in sal覺k fii tanzim edilir ve bunlar覺n preyodik sal覺k muayeneleri yap覺l覺r. Bula覺c覺 hastal覺k tesbit edildiinde, ilgili valilik癟e derhal tedbir al覺n覺r ve durum ilgili makamlara bildirilir.
A覺r bir hastal覺a yakalanan veya durumlar覺 繹zel bir tedaviyi, t覺bbi m羹dahaleyi veya hastaneye yat覺r覺lmalar覺n覺 gerektiren yabanc覺lar覺n muayene ve tedavileri ile koruyucu a覺lar覺n yap覺lmas覺 devlete ait hastanelerde yap覺l覺r ve tedavi 羹cretleri genel h羹k羹mler 癟er癟evesinde kar覺lan覺r. Organ nakli, protez, ortez, hemodiyaliz veya uzun s羹reli tedaviyi gerektiren kronik hastal覺klar覺n tedavisine ait 羹cret ve bedeller ise ilgili kiilerin kendileri taraf覺ndan kar覺lan覺r.


l羹m ve Defin
Madde 20 - M羹lteci ve s覺覺nmac覺lardan 繹lenler, 羹lkenin belirli mezarl覺klar覺nda ayr覺lacak bir yere veya bulunduklar覺 mahalde varsa kendi mezarl覺klar覺na, kendi din ve adetleri uyar覺nca yap覺lan merasimle defnedilir. Bu konuda ilgili valiler g繹revli kurulularla ibirlii i癟inde bulunur.
lenlerin vatanda覺 olduu 羹lkenin bu konuda olabilecek talepleri D覺ileri Bakanl覺覺'nca uygun g繹r羹ld羹羹 taktirde ve imkanlar 繹l癟羹s羹nde yerine getirilir.


Haberleme
Madde 21 - M羹lteci ve s覺覺nmac覺lara, m羹mk羹n olduu 繹l癟羹de yak覺nlar覺 ile bedeli mukabilinde haberleme imkan覺 salan覺r. Bunlara gelen veya bunlar taraf覺ndan g繹nderilecek her dildeki mektup, koli ve paketler g繹revlilerce incelenebilir.


Yard覺m G繹nderilmesi
Madde 22 - M羹lteci ve s覺覺nmac覺lara yurt i癟inden veya yurt d覺覺ndan gerekli denetimi yap覺lmak koulu ile posta ile veya baka yollarla g覺da maddeleri, giyecek, ila癟, dini eitim ve elence ihtiya癟lar覺n覺 kar覺layacak maddeler g繹nderilebilir.
Yabanc覺 devletler ve uluslararas覺 kurulular taraf覺ndan yard覺m amac覺yla g繹nderilen eyalar valiliin g繹zetiminde K覺z覺lay Dernei taraf覺ndan m羹lteci ve s覺覺nmac覺lara da覺t覺l覺r.


Muafiyet
Madde 23 - M羹lteci ve s覺覺nmac覺lar覺n vergi, resim, har癟 ve fonlardan muaf olup olmayaca覺 hususu ilgili mevzuata tabidir.


Koordinasyon Kurullar覺
Madde 24 - S覺n覺rlar覺m覺zdan vukubulacak toplu giriler ile ilgili ilemlerin y羹r羹t羹lmesi, gerekli ibirlii ve koordinasyonun salanmas覺 i癟in Babakan taraf覺ndan g繹revlendirilen bir Devlet Bakan覺 veya 襤癟ileri Bakanl覺覺 koordinat繹rl羹羹nde; Genelkurmay Bakanl覺覺, Milli Savunma Bakanl覺覺, 襤癟ileri Bakanl覺覺, D覺ileri Bakanl覺覺, Maliye Bakanl覺覺, Sal覺k Bakanl覺覺, Ulat覺rma Bakanl覺覺, Tar覺m ve K繹yileri Bakanl覺覺 ile konusuna g繹re ilgili dier bakanl覺k ve kurulular ile Milli 襤stihbarat Tekilat覺 M羹stearl覺覺 ve T羹rkiye K覺z覺lay Dernei Genel M羹d羹rl羹羹 temsilcilerinden oluan ge癟ici 羹st koordinasyon kurulu kurulur. Kurulun sekreterya hizmetleri koordinasyondan sorumlu bakanl覺k癟a yerine getirilir.
襤llerde de vali veya g繹revlendirecei vali yard覺mc覺s覺n覺n bakanl覺覺nda benzer g繹revleri yapmak 羹zere ilgili kamu kurum ve kurulu temsilcilerinden oluan bir alt koordinasyon kurulu tekil edilir.
st koordinasyon kurulunun toplu girilerle ilgili oy birliiyle alaca覺 kararlar ilgili bakanl覺k ve kurulularca kendi mevzuatlar覺 癟er癟evesinde 繹ncelik ve ivedilikle yerine getirilir.


T羹rkiye K覺z覺lay Dernei'nin G繹revleri
Madde 25 - T羹rkiye K覺z覺lay Dernei;
a) Kendi mevzuat覺na, uluslararas覺 K覺z覺lay, K覺z覺lha癟 anlama ilke ve kurallar覺na, mevzuat, uluslararas覺 anlamalar ve yap覺lan protokol esaslar覺 癟er癟evesinde mevcut imkan ve kabiliyetlerini kullanmak,
b) D覺ileri Bakanl覺覺'n覺n olumlu g繹r羹羹 羹zerine Uluslararas覺 K覺z覺lay-K覺z覺lha癟 Dernekleri Federasyonu ile dier kurululardan ayni ve nakdi yard覺m talep etmek ve salanan yard覺m覺n da覺t覺m覺n覺 yapmak,
c) Sal覺k Bakanl覺覺 ile ibirlii yaparak sal覺k hizmetleri destei salamak,
d) Kamplar覺n kurulmas覺 s覺ras覺nda gerek g繹r羹l羹rse destek salamak, ile g繹revlidir.


BE襤NC襤 BLM

T羹rkiye'ye 襤ltica Eden veya Baka Bir lkeye 襤ltica Etmek zere 襤kamet 襤zni Talep Eden M羹nferit Yabanc覺lar ile S覺n覺rlar覺m覺z覺 Topluca Ge癟en M羹lteci ve S覺覺nmac覺lara Uygulanacak Ortak H羹k羹mler


襤ade
Madde 26 - Toplu s覺覺nanlar ile topluca iltica eden m羹ltecilerin; sava覺n, silahl覺 癟at覺man覺n veya krizin sona ermesi halinde uyruunda bulunduklar覺 devlete iade edilmeleri, Genelkurmay Bakanl覺覺 ve D覺ileri Bakanl覺覺 ile koordine edilerek 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca salan覺r.
M羹nferiden iltica edenlerin iadeleri 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca salan覺r.


al覺ma ve renim
Madde 27 - M羹lteci ve s覺覺nmac覺lar覺n 羹lkemizde kalacaklar覺 s羹re ile s覺n覺rl覺 olarak 繹renim g繹rmeleri ve 癟al覺malar覺 genel h羹k羹mlere tabidir.


襤kamet 襤zninin Uzat覺lmamas覺
Madde 28 - Baka bir 羹lkeye iltica etmek 羹zere T羹rkiye'den ikamet izni talep eden m羹nferit yabanc覺lara verilen ikamet izni, yabanc覺n覺n makul bir s羹re i癟inde 羹癟羹nc羹 羹lkelere gidememesi halinde uzat覺lmayabilir. Bu durumdaki yabanc覺 羹lkeyi terke davet edilir.


S覺n覺rd覺覺
Madde 29 - T羹rkiye'de muntazam surette bulunan bir m羹lteci veya s覺覺nmac覺 ancak milli emniyet veya kamu d羹zeni sebebi ile 1951 tarihli M羹ltecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre S繹zlemesi h羹k羹mleri 癟er癟evesinde 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca s覺n覺rd覺覺 edilebilir.
S覺n覺rd覺覺 karar覺na kar覺 onbe g羹n i癟inde 襤癟ileri Bakanl覺覺'na m羹racaat edilerek itiraz edilebilir.
襤tiraz, daha 繹nce s覺n覺rd覺覺 karar覺n覺 veren yetkilinin bir 羹st羹 taraf覺ndan incelenerek sonu癟land覺r覺l覺r ve valiliklerce ilgiliye tebli edilir.


G繹revlendirme
Madde 30 - (DE襤襤K MADDE ,DE襤襤K BALIK RGT:27.01.2006 RGNO:26062) 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca, m羹nferit yabanc覺lar hakk覺nda karar vermek ve yap覺lan itiraz覺 deerlendirmek 羹zere, iltica-s覺覺nma alan覺nda eitim alm覺 yeteri kadar personel Bakanl覺kta ve valiliklerde g繹revlendirilir. 襤癟ileri Bakanl覺覺'nca, bu personelden Bakanl覺kta g繹revli olanlar valiliklerde veya valiliklerde g繹revli olanlar, g繹revli olduklar覺 il d覺覺ndaki illerde her seferinde onbe i g羹n羹n羹 amamak 羹zere ge癟ici olarak g繹revlendirilebilir.
Topluca s覺覺nma veya n羹fus hareketlerinde bu Y繹netmeliin uygulanabilmesi ve yeterli d羹zeyde personel ile desteklenebilmesi i癟in ilgisine g繹re Genelkurmay Bakanl覺覺 veya 襤癟ileri Bakanl覺覺'n覺n teklifi 羹zerine ilgili bakanl覺k veya kamu kurum ve kurulular覺, ileri toplama ve toplama b繹lgelerinde yeteri kadar personeli ge癟ici g繹revle g繹revlendirirler.
Ge癟ici olarak g繹revlendirilen personelin, m羹stahak ise, harc覺rahlar覺 6245 say覺l覺 Harc覺rah Kanunu h羹k羹mlerine g繹re 繹denir.


Hukuki Dayanak
Madde 31 - Bu Y繹netmelik 29/08/1961 tarihli ve 359 say覺l覺 Kanun ile onaylanan 1951 tarihli M羹ltecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre S繹zlemesi ve 25/09/1968 tarihli ve 6/10733 say覺l覺 Bakanlar Kurulu Karar覺 ile y羹r羹rl羹e konulan M羹ltecilerin Hukuki Stat羹s羹ne 襤likin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol h羹k羹mleri uyar覺nca haz覺rlanm覺t覺r.


Y羹r羹rl羹k
Madde 32 - Bu Y繹netmelik yay覺m覺 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.


Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal MevzuatUluslararas覺 S繹zlemeler ve ilgili mevzuatA襤HM Kararlar覺BMMYK K覺lavuz 襤lkeleriBMMYK EXCOM Kararlar覺T羹rkiye 襤lerleme Raporlar覺BM 襤nsan Haklar覺 Kitap癟覺klar覺Geri Kabul Anlamalar覺TBMM Genel Kurul Tutanaklar覺TBMM Soru nergeleri

Kiisel ara癟lar
Dier dillerde
Payla