Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar vd. Hakkında Kanun Teklifi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

20 eylül 2012 tarihinde sunulan "Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi" ile 'Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi' ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu 'Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol' gereğince Türkiye'ye iltica eden, başka ülkelere iltica etmek üzere Türkiye'de ikamet izni talep eden veya topluca Türkiye sınırlarına gelen yabancıların hakkında uygulanacak usulün belirlenmesi amaçlanmaktadır.


Teklifin tam metni ile gerekçesi için tıklayınız.Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri