492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

9 Şubat 2012 tarihinde TBMM'ye sunulan "492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile 492 sayılı Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle, Türkiye'ye sığınmak ya da iltica etmek zorunda kalan yabancı kişilerin ikamet harcından muaf tutulması amaçlanmaktadır.


Teklifin tam metni ve gerekçesi için tıklayınız.Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri