Geri Gönderme Merkezlerine İlişkin Temel Esaslar

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNİN SAHİP OLMASI
GEREKEN FİZİKSEL KOŞULLAR İLE
BU MERKEZLERDEKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR


Kaynak: https://www.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/www.icisleri/Basin/EK1.docYasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmelerine kadar geçen süre zarfında kaldıkları Geri Gönderme Merkezlerinin sahip olması gereken fiziksel koşullar ile bu merkezlerdeki uygulamalara ilişkin temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.


Bu çerçevede Geri Gönderme Merkezlerine ilişkin olarak:


1-Yasa dışı göçmenlere ilişkin -Emniyet Genel Müdürlüğünce çıkarılacak yönerge esaslarına uygun- olarak ayrıntılı resmi kayıt tutulacaktır. Kayıtlar geriye dönük beş (5) yıl saklanacaktır.

2-Açılışlarına ilişkin olarak Valilik onayı alınacaktır.

3-Valiliklerce açılış onayı verilmeden önce Bakanlıkça belirlenen gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı hususu ile ilgili olarak Valiliklerimiz koordinesinde oluşturulacak komisyon marifetiyle incelettirilecektir.

4-İl’de birden fazla merkez bulunması halinde her biri için ayrı onay alınacak, alınan onaylar en kısa sürede Bakanlığımıza bildirilecektir.

5-Kapasitelerinin üstünde yasa dışı göçmen teslim alınması halinde ne tür acil tedbirler alınacağı bir plan dahilinde belirlenerek Bakanlığımıza bildirilecektir.

6-Barındırılacak yasa dışı göçmenlere, merkezlere girişlerinde anlayabilecekleri bir dilde hukuki durumları ve yasal başvuru yolları hakkında yazılı bildirimde bulunulacak, yapılan bildirimin imzalı bir örneği dosyasında muhafaza edilecektir.

7-Kadınlar ve aileler ilgili olarak;

 1. Erkek, kadın ve aile bölümleri ayrı olacaktır.
 2. Erkek, kadın ve aile bölümleri arasında, geçişi engelleyecek (geçişler olmayacak şekilde) gerekli fiziki tedbirler alınacaktır.
 3. Küçük çocukların anneleriyle birlikte kalabilecekleri sağlıklı ortam sağlanacaktır.

8-Engelli yasa dışı göçmen olması halinde gerekli önlemler alınacaktır.

9-Günün her saatinde sıcak su imkânı sağlanacaktır.

10-Her bir bölümde kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere yeteri kadar tuvaletin olması sağlanacaktır.

11-İhtiyaca cevap verecek kadar çamaşır makinesi olacaktır. Yasa dışı göçmenlerin kullandıkları nevresim, battaniye ve çarşaf vb.leri belirli aralıklarla hijyen koşullarına uygun şekilde yıkattırılması sağlanacaktır.

12-Şebeke suyu içmeye müsait değilse, yasa dışı göçmenlere günlük içebilecekleri içme suyu temin edilecektir.

13-Yasa dışı göçmenlere verilen yemeklerle ilgili olarak;


 1. Günde üç öğün yemek kalori hesabına göre verilecektir. Öğle ve akşam öğünlerinde mutlaka sıcak yemek verilecektir. Genel bütçe imkânlarının 3 öğün yemeğe yetmemesi halinde proje karşılığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları imkânları kullanılabilecektir.
 2. Yemek menüleri aylık olarak belirlenecektir. Yemeklerden tercih edilen ve edilmeyen, az yenen yemeklere ait tespitler yapılacak, tercih edilmeyen yemeklere ilişkin tedbirler alınacaktır.
 3. Yemeklerin merkezlerde oluşturulacak yemekhanelerde, bunun mümkün olmaması halinde yasa dışı göçmenlerin kaldıkları odaların belirlenmiş bir yerinde yenilmesi sağlanacaktır.

14-Yasa dışı göçmenlerin kolaylıkla erişebilecekleri yeteri kadar ankesörlü telefon bulunacaktır.

15-Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak;

 1. Merkezlerin bakımlı olmasına özen gösterilecek, hijyenik koşullar sağlanacaktır.
 2. Yasa dışı göçmenlerin merkezlere giriş ve çıkışlarında doktor kontrolleri yaptırılacaktır.
 3. Yapılan sağlık kontrollerine ilişkin kayıt tutulacak, kayıtlar geriye doğru (5) yıl saklanacaktır.
 4. Toplu salgın şeklinde bir hastalıkla karşılaşılması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınacak, durum Bakanlığımıza bildirilecektir.
 5. Yasa dışı göçmenlerden acil sağlık sorunu yaşayanlar olması halinde ilgililer geciktirilmeksizin en yakın sağlık kuruluşuna tedavi ettirilmek üzere götürülecektir.
 6. Buralarda kalan kişilerin ilaç masraflarının genel bütçe kaleminden karşılanması asıldır. İllerin bu konuda değişik uygulamalar yaptığı görülmektedir. Bu nedenle tüm illerde uygulama birlikteliği sağlanacak, Emniyet Genel Müdürlüğünce bu alanda yeterli ödenek gönderilecek, ilaçlar esas itibariyle genel bütçeden karşılanacaktır. Bu ödeneğin yetmemesi durumunda ilaçlar, yerel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından imkânları nispetinde temin edilecektir.
 7. Yasa dışı göçmenlerden doktor tarafından muayene edilme talebinde bulunanların isteği mutlaka değerlendirilecektir. Hakkında sınır dışı kararı alınmış kişilerin tıbbi tedavisi, her bir özel olay için alınacak tıbbi karar temelinde yürütülecektir. Böyle bir karar alınması, ilgili kişinin bir doktor tarafından bizzat görülmesi ve muayene edilmesini gerektirmektedir. Açık ve kesin olarak tanımlanmış istisnai durumlar hariç, tıbbi tedavi ancak ilgili kişinin bilgiye dayalı rızası alındıktan sonra yapılacaktır. Ayrıca, sınır dışı işlemleri kapsamında tıbbi tedavinin her aşaması, ilgili birimler tarafından usulüne uygun olarak kayıt altına alınacaktır.

16-Personel ile ilgili olarak;

 1. Yeteri kadar erkek ve bayan personel çalıştırılacaktır. İl Emniyet Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi personeline, mümkün olduğu müddetçe maç, miting ve benzeri görevler verilmeyecektir.
 2. Çalışan personel periyodik sağlık kontrolünden geçirilecek, bu kişilere yönelik riskler düşünülerek gerekli sağlık tedbirleri alınacaktır.
 3. Yasa dışı göçmenlerle doğrudan temas halinde olan görevlilerin uygun ön eğitim alması sağlanacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili personelin kişiler arası iletişim becerileri konularını da içeren eğitim programları ile eğitilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

17-Kamera kayıt sistemi kurulacaktır. Merkezin ortak kullanılan bölüm veya odaların izlenebildiği, kayıtların geriye dönük olarak (6) ay süre ile saklanabildiği kamera kayıt sistemi kurulacaktır.

18-Barınanların şahsi eşyalarının saklanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

19-Merkezlere yönelik olarak;

 1. Çıkabilecek olaylara karşı, önceden “müdahale planı” yapılacaktır.
 2. Geri gönderme merkezlerinde barınan yasa dışı göçmenlerin haklarına ilişkin çeşitli dillerde hazırlanmış duyurular, ilgililerin görebilecekleri yerlere asılacaktır.
 3. Uygulanacak kurallara ilişkin uygun dillerde yapılmış olan çeviriler yasa dışı göçmenlerin görebilecekleri yerlere asılacaktır.
 4. Kurallara uymayan yasa dışı göçmenlere yönelik ne tür tedbirlerin alınacağı, ilgililere merkezlere girerken tebliğ edilecektir.
 5. Yeterli gün ışığı alınmasını sağlamak için gerekli tedbirler alınacaktır.
 6. (24) saat veya daha fazla süreyle tutulan kişilere günlük olarak açık hava egzersizi yapma imkânı sağlanacaktır.
 7. Barınan yasa dışı göçmenlere daha fazla ve çeşitli faaliyetlerin sunulması için gerekli tedbirler alınacaktır.
 8. Yasa dışı göçmenlerin erişebilecekleri televizyon vb.bulunması sağlanacaktır.

20-Yasa dışı göçmenlere verilen hizmetlerin (yemek, temizlik gibi), hizmet satın alması yöntemiyle yapılması esas alınacaktır.Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri