Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

17 Şubat 2012 tarihinde verilen "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile mülteciler, ikincil koruma statüsü sahipleri ve sığınma amacıyla Türkiye'ye gelip yetkili makamlara başvurmuş fakat haklarında henüz bir karar verilmeyen yabancılar genel sağlık sigortalısı yapılmaktadır.


Kanun teklifinin tam metni ve gerekçesi için tıklayınız.
Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri