Refakatsiz Çocuk

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 Refakatsiz bir çocuk (küçük) "anne ve babasından ayrılmış olan ve hukuk veya geleneğe göre kendisinden birinci derecede sorumlu olacak birinin bulunmadığı" kişidir. Refakatsiz çocukların sayısı ülkeden ayrılmanın nedenleri ve şartlarına göre büyük oranda değişmektedir. Fakat (bilimsel olmayan bir genellemeyle) refakatsiz çocukların mülteci nüfusunun yüzde 2 ila 5'ini oluşturduğu tahmin edilmektedir (Bu rakam farklı ülkeler ve bölgelerde değişiklik göstermektedir)[1].


Haziran 2006 tarihli Uygulama Genelgesi'ne göre refakatsiz çocuklar "refakatsiz küçük" olarak tanımlanmaktadır. Buna göre "Türkiye topraklarına hukuken ya da teamülen kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın gelen ve bu tür bir kişinin bakımına etkin olarak alınmadığı sürece refakatsiz küçük olarak adlandırılan 18 (on sekiz) yaşın altındaki iltica/sığınma başvurusunda bulunan yabancı uyruklu bir kişi ya da belli bir uyruğu olmayan vatansız bir kişidir. Türkiye topraklarına giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan iltica/sığınma başvuru sahipleri de bu kapsama girer."


  1. Daha ayrıntılı bilgi için; Sınırlar Ötesi Umutlar; Mülteci Çocuklar, Önder Beter, SABEV YayınlarıTemel terimler.jpg
Temel Terimler

Mülteci · Göçmen · Sığınmacı · Vatansız Kişi · İklim Mültecileri · Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler · İnsan Ticareti · İnsan Kaçakçılığı · Geçici koruma · Uydu Kent · Kabul Merkezi · Coğrafi Sınırlama · Geri Göndermeme İlkesi · Diğer terimler için tıklayınız...