İnsan Kaçakçılığı

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İnsan kaçakçılığı; Sığınmacı, Göçmen ya da Mültecilerin bulundukları ülkelerden yasadışı yollarla bir başka ülkeye gitmelerine aracılık edilmesi veya doğrudan götürülmeleridir.


Farklı bir kavram olan insan ticareti ise; kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidiyle ya da diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye ya da başkasına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınmasıdır.


Genellikle, kadınlar cinsel amaçlı ve ev işlerinde çalıştırılmak, çocuklar uluslararası evlat edinmeye aracılık, cinsel amaçlı veya pornografide kullanılmak, zorla çalıştırılıp dilencilik ve seyyar satıcılık yaptırmak, erkekler ise ağır işlerde çalıştırılmak ve tehlikeli işlerde kullanılmak suretiyle insan ticaretinin mağduru olmaktadırlar[1].


Sıklıkla karıştırılan bu iki kavram, tanımlardan da anlaşılacağı üzere hukuki anlamda oldukça farklı terimlerdir. İnsan ticaretinde, kişiler istekleri dışında farklı şekillerde "kullanılırken" insan kaçakçılığı bu kişileri bir yerden başka bir yere götürmek ile sınırlı kalmaktadır.


  1. Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti; Ahmet Fırat; http://www.taa.gov.tr/dersnotlari/GocmenKacakciligiveInsanTicareti.doc


Temel terimler.jpg
Temel Terimler

Mülteci · Göçmen · Sığınmacı · Vatansız Kişi · İklim Mültecileri · Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler · İnsan Ticareti · İnsan Kaçakçılığı · Geçici koruma · Uydu Kent · Kabul Merkezi · Coğrafi Sınırlama · Geri Göndermeme İlkesi · Diğer terimler için tıklayınız...