Geçici koruma

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Görece yeni bir kavram olan geçici koruma, pek çok ülkeye acil mülteci akınlarının sağlanabilmesi için ortaya atılmıştır. İlk örnekleri 1970'lerin ortasında Asya'da uygulanan bu yöntem ile; iç savaş ve benzeri büyük çaplı şiddet sonucu yerinden olan kişilere kalıcı çözümler sağlanana dek koruma sağlanması hedeflenmektedir.


1990'lı yılların başında Yugoslavya'daki çatışmalardan kaçan insanları korumak için bazı Avrupa devletleri tarafından uygulanan ve bu dönemde öne çıkan bu yöntem, yaygın çatışma ve insan hakları ihlalleri yaşanan bölgelerden kaçan tüm insanlara -bireysel statü belirlemesi olmaksızın- sığınma hakkı verilmesini öngörür.


Bu yönü ile büyük nüfus hareketlerinde hızlı koruma sağlamada önemli bir araç olan geçici koruma, beraberinde bazı sıkıntıları da getirmektedir. Çoğu zaman geçici korumadan yararlanan kişilere, mültecilerin sahip olduğu tüm sosyal haklar (başta eğitim ve çalışma hakkı) tanınmamakta dolayısıyla geçici korumanın süresi uzadığında bu grupların sorunlarına yeni mağduriyetler eklenmektedir. Geri dönüş güvenli hale geldiğinde genelleşmiş şiddetten kaçan kişiler için geçici koruma BMMYK'nin de kabul etmesiyle kaldırılabilir. Bu koruma mekanizmasının standartlarının zamanla geliştirilmesi gereklidir ve korumanın geçici süresi uzatılmamalıdır.


Son dönemde Irak'tan ayrılan milyonlarca insana, özellikle Suriye, İran ve Ürdün'de, geçici koruma planı kapsamında güvence sağlanmış ancak sürecin uzaması ile bu insanlar ciddi sıkıntılar ile yüz yüze kalmışlar ve hayatlarını bir "bekleme odasında" geçirmeye mahkûm olmuşlardır.


Kaynak: Sorularla İnsan Hakları; İnsan Hakları Gündemi Derneği


Temel terimler.jpg
Temel Terimler

Mülteci · Göçmen · Sığınmacı · Vatansız Kişi · İklim Mültecileri · Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler · İnsan Ticareti · İnsan Kaçakçılığı · Geçici koruma · Uydu Kent · Kabul Merkezi · Coğrafi Sınırlama · Geri Göndermeme İlkesi · Diğer terimler için tıklayınız...