Kabul Merkezi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 Kabul merkezleri, mültecilerin sığınma ülkesine vardıklarında kabul edilmelerini, işlemlerinin yapılmasını ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştıran yerler olarak tanımlanmaktadır. Bu merkezler, sığınmacıların prosedüre erişimlerini kolaylaştırmak ve kısa süreli barınma sağlayarak, belirtildiği gibi, acil ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemlidir.


Pek çok ülkede farklı uygulamaları olan "kabul merkezleri" esas olarak sığınmacıların misafir edildiği ilk merkezlerdir. Bu merkezler etkin bilgi paylaşımı, tavsiye ve rehberlik sağlamada önemli faydalar getirmektedir. Ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Sığınmacı Kabul Merkezleri Standartlarında[1] açıkça belirttiği üzere; kabul merkezleri ülkeye girişin ardından yalnızca sınırlı bir süre için veya "açıkça dayanaksız" başvurular için hızlandırılmış prosedürlerin uygulanacağı hallerde bir çözüm olarak görülmelidir.


Bu konuda BMMYK'nın tavsiyeleri şu başlıklar altında toplanabilir;

  • Kabul merkezleri, gerilimin yaşandığı bölgeye yakın, kentsel altyapıdan uzak olmamalıdır.
  • Kabul merkezleri, hukuki kayıt işlemleri, sağlık taraması ve ulaşım imkanları gibi nedenlerle kurulacakları bölgenin merkezinde bulunmalıdır. İlgili ulusal mevzuat, STKları, hukuki yardım sağlayıcıları, dil eğitimi imkanlarını ve, eğer varsa, sığınmacının ulusal ve etnik grubundan olan yerleşik toplulukları dikkate almalıdır. Alan veya yer tespitinde, sığınmacı ve etraftaki topluluklar arasında uyumlu ilişkiler kurulması imkanları dikkate alınmalıdır.
  • Tespit edilen yerlerdeki yurtlar, müstakil evler, apartman daireleri veya diğer konut alanları gibi hususi konaklama imkanları, özel ihtiyaçları olan sığınmacılar (cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları, travma mağdurları ve güvenlik ve sağlıkla ilgili endişeleri olanlar) için bir seçenek olarak kenarda tutulmalıdır.
  • 16 yaşın altındaki refakatsiz/ebeveynlerinden ayrı düşmüş çocuklar için SHÇEK barınaklarının konaklama kapasitesi ve daha büyüklerin kalabileceği kurumsal yurtlar Türkiye'deki ülkeye kabul sistemini desteklemelidir.

Kaynak: Sorularla İnsan Hakları; İnsan Hakları Gündemi Derneği


Temel terimler.jpg
Temel Terimler

Mülteci · Göçmen · Sığınmacı · Vatansız Kişi · İklim Mültecileri · Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler · İnsan Ticareti · İnsan Kaçakçılığı · Geçici koruma · Uydu Kent · Kabul Merkezi · Coğrafi Sınırlama · Geri Göndermeme İlkesi · Diğer terimler için tıklayınız...