Mülteci

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 Uluslararası hukukta “mülteci” kavramı, vatandaşı olduğu ülke dışında olan ve “ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu" için vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyen veya dönmek istemeyen kişileri ifade etmektedir. Bu gibi kişileri kapsayan hukuk sistemi bir dizi uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmelerinin yanı sıra 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme'yi (1951 Sözleşmesi veya Cenevre Sözleşmesi olarak da anılır) ve 1967 Protokolünü de içermektedir. Mültecilere ilişkin yasal çerçeve, bu kişilere kendi menşei ülkeleri tarafından koruma sağlanmadığı için özel Uluslararası korumaya ihtiyaç duyduklarını kabul etmektedir. Mülteciler, bu nedenlerle Göçmenlerden farklı olmakla birlikte genellikle göçmenlerle aynı seyahat güzergâhlarını ya da kaçakçılık yollarını kullanırlar ve geçtikleri ya da geldikleri ülkelerde benzer insan hakları ihlallerine maruz kalırlar.


Kaynak: İki Arada Bir Derede; Türkiye’de Mültecilere Koruma Sağlanmıyor. Uluslararası Af Örgütü Raporu; Nisan 2009


Temel terimler.jpg
Temel Terimler

Mülteci · Göçmen · Sığınmacı · Vatansız Kişi · İklim Mültecileri · Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler · İnsan Ticareti · İnsan Kaçakçılığı · Geçici koruma · Uydu Kent · Kabul Merkezi · Coğrafi Sınırlama · Geri Göndermeme İlkesi · Diğer terimler için tıklayınız...