No:32 Güney Afrika ve Başka Yerlerdeki Mülteci Kamplarına ve Yerleşimlerine Düzenlenen Askeri Saldırılar

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1983 (Yürütme Komitesi - 34. Oturum)


No: 32 (XXXIV) GÜNEY AFRİKA VE BAŞKA YERLERDEKİ MÜLTECİ KAMPLARINA VE YERLEŞİMLERİNE DÜZENLENEN ASKERİ SALDIRILAR


Yürütme Komitesi,


(a)Mülteci kampları ve yerleşimlerine düzenlenen ve kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil olmak üzere mültecilere tarifsiz acılar çektiren askeri ve silahlı saldırıların devam etmesi konusundaki kaygılarını dile getirmiştir;


(b)Söz konusu üzücü soruna çözüm bulunmasının önemi ve aciliyetini vurgulamıştır;


(c)Mülteci Kamp ve Yerleşimlerine Düzenlenen Askeri ve Silahlı Saldırıların Yasaklanması ilkelerinin taslağını içeren Uluslararası Koruma Bütünün Alt Komitesi’nin raporu (A/AC.96/629) üzerinde durmuştur;


(d)Mevcut süre içinde söz konusu ilkeler üzerinde fikir birliğine varılamamış olmasını üzüntü ile kaydetmiştir;


(e)Bu ilkeler konusunda nihai anlaşmanın en kısa süre içinde yapılabilmesi için Başkan’dan danışmalara devam etmesini istemiştir.