Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yürütme Komitesi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yürütme Komitesi
Unhcr logo.jpg
Kısaltmaları UNHCR EXCOM
Kuruluşu 1 Ocak 1951
Merkezi Cenevre
Anakuruluşu Birleşmiş Milletler
Türü BM Kurumu
Websitesi http://www.unhcr.org.tr

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yürütme Komitesi (ExCom), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin fonksiyonlarını yerine getirmesinde danışmanlık görevi üstlenmiştir. 1958 yılında 25 üye devlet ile kurulan ExCom, şu anda 76 üyeye ulaşmıştır ve yılda bir defa Cenevre'de toplanmaktadır.

Yıllık toplantılarında; BMMYK programını ve bütçesini belirleyen, Uluslararası koruma alanında tavsiyelerde bulunan ve BMMYK'yı ilgilendiren diğer alanlarda görüş bildiren kurulda sivil toplum örgütleri de gözlemci statüsüne sahiptir.

ExCom kararları, 1975 yılında Uluslararası Korumaya İlişkin Alt Komite'nin kurulmasından bu yana mülteci hukukunun oluşturulması ve geliştirilmesi açısından son derece önemli ve etkili bir kaynak olma özelliğini sürdürmektedir. Kararların devletler üzerinde hukuki açıdan bağlayıcılığı olmamasına karşın, karşılaşılan mülteci sorunları hakkında ilke görüşleri belirlediğinden, devletlerin bu kararları, uygulamalarında göz önüne almaları gerekir.