No:9 Ailenin Yeniden Biraraya Gelmesi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1977 (Yürütme Komitesi-28.Oturum)


No. 9 (XXVIII) AİLENİN YENİDEN BİRARAYA GELMESİ


Yürütme Komisyonu,


(a)Ailenin yeniden biraraya gelmesi ilkesinin asli önemini tekrar ifade etmiştir;


(b)BMMYK’nın, birbirinden ayrılmış mülteci ailelerinin Hükümetler, hükümetlerarası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılacak yerinde müdahaleler suretiyle yeniden biraraya gelmesini teşvik etme amacını güden koordinasyon rolünü yeniden onaylamıştır;


(c)Birbirinden ayrılmış mülteci ailelerinin, halihazırda BMMYK tarafından yapılan çalışmalarla yeniden biraraya getirilmesi yönünde elde edilen başarıları memnuniyetle karşılamıştır.