No:67 Bir Koruma Düzenlemesi Olarak Yeniden Yerleşim (Üçüncü Bir Ülkeye Yerleşim)

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


No: 67 (XLII) – 1991

BİR KORUMA DÜZENLEMESİ OLARAK YENİDEN YERLEŞİM (ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE YERLEŞİM)

Yürütme Komitesi,


Uluslararası koruma ve bir koruma düzenlemesi olarak üçüncü bir ülkeye yerleşim arasındaki bağı ve bazı durumlarda bu bağın kesin bir çözüm olarak kullanılmasının önemini yeniden onaylayarak,


(a)Uluslararası sorumluluk paylaşımı bağlamında hükümetleri yardım eli uzartmaya ve mülteci kabul tavanı oluşturmaya çağırmaktadır;


(b)Devletlerden, mülteci kabul tavanlarını oluştururken, hızla gelişen durumlara müdahale edilmesi gerektiğinde kullanılabilecek uygun bir olası durum hükmüne de yer vermelerini istemektedir;


(c)Hızla gelişen durumların üçüncü bir ülkeye yerleşim gerekliliklerinde bir yıldan diğer yıla farklılık gösterebileceğini ve bu nedenle kabul tavanlarının bu tür gelişmeler bağlamında esnek olması gerektiğini kabul etmektedir;


(d)Alıcı Devletlerin mülteci kabul gerekliliklerine tabi, özellikle hassas gruplar ve acil koruma talepleri için söz konusu olan BMMYK üçüncü bir ülkeye yerleşim gerekliliklerine hızlı ve esnek çözümler bulunması gerektiğini kabul etmektedir;


(e)Ofis’in (Komiserliğin) üçüncü bir ülkeye yerleşim etkinliklerinde BMMYK ile sürekli istişare içinde bulunmasının yararını kabul etmektedir;


(f)BMMYK üçüncü bir ülkeye yerleşim taleplerinin gözden geçirilmesi sırasında, bu tür taleplerin kapsamına giren koruma unsurunun gözönüne alınması gerektiğini takdir etmektedir;


(g)BMMYK’nın üçüncü bir ülkeye yerleşimi, ne gönüllü geri dönüş ne de yerel bütünleşme mümkün olduğunda, mülteciler için en uygun çözüm gibi durduğunda ve uygun olduğu yerlerde ancak son çözüm olarak öne sürmesi üzerinde durmaktadır.