No:4 Uluslararası Belgeler

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1977 (Yürütme Komitesi-28.Oturum)


No. 4 (XXVIII) ULUSLARARASI BELGELER[1]


Yürütme Komisyonu,


(a)Komitenin yirmi yedinci oturumundan bu yana, Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolüne yalnızca bir yeni Devletin katılmış bulunmasını üzüntüyle karşılamıştır;


(b)Ayrıca, çok sayıda Devletin bu belgeye taraf olmadığını belirtmiş ve daha fazla katılım olmasını teşvik etmek üzere, Yüksek Komiser’in en yüksek düzeyde yoğun ve kararlı bir girişimde bulunmasını önermiştir;


(c)Bunun yanı sına, böyle bir girişimin, bazı Devletlerce halen korunmakta olan coğrafi sınırlamanın, 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda kaldırılmasını teşvit etmek üzere genişletilmesini ele almıştır;


(d)Özellikle henüz 1951 Sözleşmesini veya 1967 Protokolüne katılmamış olan ya da bu belgelerden kaynaklanan yükümlülükleri coğrafi sınırlama ile kısıtlanmış olan Devletler açısından, Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevine temel oluşturan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Statüsünün asli önemini teyit etmiştir;
  1. <center><sup>ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMI YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANAN KARAR.</sup></center>