No:3 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK TüzüğüNo:3 Genel[1]


Yürütme Komitesi,
(a) Bir dizi olayda, mültecilerin temel insan haklarına halen saygı gösterilmemesinden ve mültecilerin, non-refoulement (zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesi) ilkesi göz ardı edilerek fiziksel şiddete, nedensiz ve uzun süre alıkonma uygulamasına ve zorla geri gönderme uygulamasına maruz kalmalarından kaygılanmaktadır.
(b) Yüksek Komiser tarafından uluslararası koruma alanında gösterilen çabaları takdir etmiş ve bu çalışmaların özellikle mültecilerin temel haklarının tehlike altında bulunduğu alanlarda devam ettirilmesi ve yoğunlaştırılması yönündeki acil gereksinimi müşahade etmiştir.
(c) Uluslararası Koruma Bütünü bünyesinde mevcut sorunları incelemek ve bu alanda gerekli çözüm önerilerinde bulunmak üzere bir Alt Komite’nin kurulmuş olmasından duyduğu memnuniyetini yeniden ifade etmiştir.
(d) Uluslararası Koruma Bütünü bünyesindeki Alt Komitenin, Yürütme Komitesinin yirmi dokuzuncu oturumunun açılmasından hemen önce bir tam gün süreyle toplanmasına karar vermiştir.  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Döküman No:12A (A/32/12/ Ek I)’de yer almaktadır.