No:34 Denizde Tehlike Altında Bulunan Sığınmacıların Kurtarılması İle İlgili Sorunlar

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1984 (Yürütme Komitesi - 35. Oturum)


No: 34 (XXXV) DENİZDE TEHLİKE ALTINDA BULUNAN SIĞINMACILARIN KURTARILMASI İLE İLGİLİ SORUNLAR[1]


Yürütme Komitesi,


(a)1983 ve 1984 yıllarında denizde tehlike altında bulunan sığınmacıların kurtarılma oranının önemli ölçüde azalmış olduğunu endişe ile kaydetmiştir;


(b)Yürütme Komitesi’nin otuz dördüncü oturumunda denizde tehlike altında bulunan sığınmacıların kurtarılmasının kolaylaştırılmasına yönelik önlemlerin alınmasına duyulan ihtiyaç konusunda alınmış olan, Denizdeki Sığınmacıların Kurtarılması ile ilgili Kararı yeniden gündeme getirmiştir;


(c)BMMYK’nın denizde tehlike altında bulunan sığınmacıların kurtarılmasına duyulan süreğen ihtiyaca dikkat çekmek üzere yaptığı etkinlikleri memnuniyetle karşılamış ve bu etkinliklerin Hükümetlerden olası en geniş desteği almasının ümit edildiğini belirtmiştir;


(d)Denizde Kurtarma Yeniden Yerleşim Teklifleri (RASPO) Sistemi’nin en kısa süre içinde deneme maiyetinde uygulanmasını ve yeniden yerleşim ek alanlarının acil bir biçimde oluşturulmasını kuvvetle önermiştir;


(e)DISERO (Karaya Çıkarma Yeniden Yerleşim Teklifleri) Sistemi için süreğen bir destek alma ihtiyacının bulunduğunu kabul etmiş ve Devletlerin bu sisteme katılımlarını yeniden gözden geçirmelerini önermiştir.


  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.