No:24 Ailenin Yeniden Biraraya Getirilmesi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1981 (Yürütme Komitesi - 32. Oturum)


No: 24 (XXXII) AİLELERİN YENİDEN BİRARAYA GETİRİLMESİ[1]


Yürütme Komitesi,

Birbirlerinden ayrı düşmüş mülteci ailelerin yeniden biraraya getirilmesi konusunda aşağıdaki kararları almıştır:


1.Ailenin birliği ilkesinin uygulanması adına ve açıkça ortada olan insani nedenlerden dolayı birbirlerinden ayrı düşmüş mülteci ailelerinin yeniden biraraya getirilmesi için gereken her çaba gösterilmelidir.


2.Bu nedenle hem sığınma sağlayan ülkelerin hem de menşe ülkenin, Yüksek Komiser’in birbirlerinden ayrı düşmüş mülteci ailelerinin en kısa süre içinde yeniden biraraya getirilmesini amaçlayan çabalarını desteklemesi gerekir.


3.Birbirlerinden ayrı düşmüş mülteci ailelerinin yeniden biraraya getirilmesi konusunda genelde olumlu bir nitelik taşıyan eğilimler memnuniyetle karşılanmaktadır ancak çözüm bekleyen bazı önemli sorunlar da bulunmaktadır.


4.Herkesin, kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeyi terk etme hakkı doğrultusunda, menşe ülkeler mülteci ailelerin bireylerine yurtdışındaki akrabalarını görebilmeleri için çıkış izni sağlayarak ailenin yeniden biraraya getirilmesi konusuna katkıda bulunmalıdır.


5.Sığınılan ülkelerin, ailenin kapsamlı bir biçimde biraraya getirilmesinin desteklenmesi amacıyla, kabul edilecek olan aile üyelerinin belirlenmesi sırasında liberal ölçütler kullanacağı umulmaktadır.


6.Ailenin yeniden biraraya getirilmesine karar verirken, evliliğin ya da çocuğun soy araştırmasının resmi geçerliliği konusunda belgeye dayalı bir kanıtın bulunmaması başlıbaşına hukuki bir engel olarak değerlendirilmemelidir.


7.Mülteci ailelerin birbirlerinden ayrılması, dünyanın bazı bölgelerinde, yanlarında refakatçileri bulunmayan küçüklerin yalnız kalmaları ile ilgili çok hassas bir dizi soruna neden olmuştur. Yanlarında refakatçileri bulunmayan küçüklerin yeniden yerleştirilmesinden önce, söz konusu çocukların ebeveyn ve yakın akrabalarının bulunabilmesi için her tür çaba harcanmalıdır. Aile durumlarının yeterli netlikle ortaya konması amacıyla sürdürülen çalışmalar yeniden yerleştirme işleminin tamamlanmasından sonra da devam ettirilmelidir. Bu tür çalışmalar, özellikle bir evlat edinme işlemi (doğal aile ile aradaki bağların koparılmasını içeren) yapılmadan önce büyük önem taşımaktadır.


8.Mülteci ailelerinin, yerleşim ülkesine hızlı bir biçimde bütünleşebilmesi için, daha sonradan aileye katılan yakın aile üyelerinin de, resmi anlamda mülteci olarak kabul edilmiş olan aile başkanına tanınmış olan yasal statüden ve kolaylıklardan aynı şekilde yararlanması gerekmektedir.


9.Uygun olan bazı durumlarda ailenin yeniden biraraya getirilmesi, aile reisine bazı yardımlarda bulunularak kolaylaştırılmalıdır; böylece sığınma yapılan ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve yerleşim sorunları, diğer aile üyelerinin giriş izninin gereksiz yere gecikmesine neden olmamış olur.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.