No:18 Gönüllü Geri Dönüş

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1980 (Yürütme Komitesi - 31. Oturum)


No: 18 (XXXI) GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ[1]

Yürütme Komitesi,


(a)Gönüllü geri dönüşün, genelde ve özellikle de bin ülke bağımsızlığını kazandığında mülteci sorunu ile ilgili en uygun çözüm olduğunu teyit etmiştir;


(b)Geri dönüşün, temelde gönüllü olma niteliğinin her zaman saygıyla karşılanması gerektiğini vurgulamıştır;


(c)Hem mültecilerin bireysel olarak geri dönüşlerinin hem de kitlesel geri dönüş hareketlerinin söz konusu olduğu durumlarda, geri dönüşün gönüllü olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının arzu edilir olduğunu ve gerektiğinde BMMYK’nın bu tür düzenlemelere katılabileceğini belirtmiştir;


(d)Mülteciler geri dönüş talebinde bulunduğunda, hem menşe hem de sığınma ülkesi hükümetilerinin, kendi ulusal kanunları çerçevesinde, ve gerektiğinde de BMMYK ile birlikte, söz konusu mültecilere yardımcı olmak amacıyla tüm gerekli adımları atması gerektiği üzerinde durmuştur;


(e)Mültecilerin, geri dönüş kararına yardımcı olmak için menşe ülkelerindeki koşullar ile ilgili gerekli bilgileri edinmelerinin önemi; ve ayrıca bireysel olarak mültecilerin ya da mülteci temsilcilerinin menşe ülkedeki durumu öğrenmek amacıyla bu ülkeyi ziyaret etmelerinin (bu tür ziyaretler yapılmadığı takdirde mülteci statüsünün otomatik olarak kaybolması söz konusu olacaktır) bu bağlamda yararlı olabileceği üzerinde durmuştur;


(f)Menşe ülkelerinin hükümetlerine, geri dönen mültecilerin güvenliği konusunda resmi garantilerin verilmesi için çağrıda bulunmuş ve bu tür garantilere eksiksiz bir biçimde saygı gösterilmesinin ve mülteci konumuna gelmeye neden olan sebepler yüzünden menşe ülkelerini terk etmiş olan mültecilerin geri döndüklerinde cezalandırılmamalarının önemini vurgulamıştır;


(g)Menşe ülkelerince verilmiş olan garanti koşulları söz konusu ülkedeki koşullarla ilgili bilgilerin mültecilere olduğu gibi verilmesini sağlamak amacıyla sığınılan ülkelerde gerekli düzenlemeler yapılmasını ve bu tür düzenlemelerin sığınlan ülkelerin ilgili makamları tarafından kolaylaştırılmasını ve BMMYK’nın bu tür düzenlemelerle uygun biçimde katılmasını tavsiye etmiştir;


(h)BMMYK’nın, özellikle menşe ülkelerin hükümetleri tarafından sağlanmış olan her tür garanti ile ilgili olarak mültecilerin geri döndüğü durumuarı izlemek üzere uygun biçimde (ilgili tarafların onaylaması koşuluyla) görevlendirilebileceğini belirtmiştir;


(i)Ülkeye gönüllü olarak geri dönen mültecilere gerekli seyahat belgelerinin, vizelerin, giriş izinlerinin ve ulaşım olanaklarının sağlanabilmesi ve mültecilerin vatandaşlıklarını kaybettikleri durumlarda söz konusu vatandaşlığın ulusal kanunlar doğrultusunda yeniden kazanılabilmesi için gerekenin yapılması konusunda ilgili hükümetlere çağrıda bulunmuştur;


(j)Bazı durumlarda, geri dönen mültecilerin kabulü konusunda uygun düzenlemelerin yapılmasının ve/veya menşe ülkelerine yeniden kabul edilmelerini sağlamak amacıyla BMMYK ile birlikte projeler oluşturulmasının gerekli olabileceğini belirtmiştir.
  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.