Yunanistan Türkiye Geri Kabul Protokolü

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

20 Ocak 2000 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile Özellikte Terörizm, örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği" Anlaşmasının 8.maddesinin uygulanmasına dair 8 Kasım 2001 tarihinde Atina'da imzalanan protokol, Türkiye tarafından 12 Mart 2002 tarihinde onaylanmış ve 24 Nisan 2002 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Protokolün tam metni için Tıklayınız.Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri