İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı
Gimlogo.png
Kısaltmaları GİGM
Kuruluşu 15 Ekim 2008
Merkezi Ankara
Anakuruluşu İçişleri Bakanlığı
Türü Devlet Kurumu
Websitesi http://www.goc.gov.tr/


İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık Makamına bağlı olarak görev yapan İltica ve Göç Mevzuatı ve İdari Kapasitesini Geliştirme ve Uygulama Bürosu 15 Ekim 2008 tarihli Bakanlık Onayı ile kurulmuştur. Sözkonusu Büro, 04/04/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile, yeniden yapıulandırılarak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) adını almıştır.


29 Ekim 2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 85 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Genel Müdürlüğün statüsü Başkanlık olarak değiştirilmiştir ve Göç İdaresi Başkanlığı (GİB) adını almıştır.


Görevleri;

1) Göç alanına ilişkin, mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütmek ve Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek

2) Göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek

3) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek

4) İnsan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

5) Türkiye’de bulunan vatansız kişileri tespit etmek ve bu kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek

6) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

7) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

8) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek

10) Mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmekKaynak: http://www.goc.gov.trKurumlar.jpg
Kurumlar

BMMYK · İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı · Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi · Uluslararası Göç Örgütü · FRONTEX · TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu · Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri · Diğer kurumlar için tıklayınız...