ORSAM - Türkiye'ye Yönelik Türkmen Göçü ve Türkiye'deki Türkmen Varlığı

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından Eylül 2010'da yayınlanan "Türkiye'ye Yönelik Türkmen Göçü ve Türkiye'deki Türkmen Varlığı" başlıklı raporun sunuş bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.


Raporun Türkçe tam metnini pdf formatında indirmek için tıklayınız.
Sunuş


Göç çalışmaları, dünyada özellikle akademik çevrelerde giderek daha yoğun biçimde ilgi gören bir alandır. Batı’nın Doğu’dan aldığı yoğun göçü inceleme, anlama, yönlendirme ve önleme çabası, göç çalışmalarını her açıdan teşvik eden başlıca nedendir. Göç yollarının kavşak noktasında bulunan Türkiye’de ise bu konu Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde daha popüler bir hal almıştır. Oysa iç ve dış göçün ülkemiz üzerinde oldukça karmaşık ve derinlemesine sosyal, siyasi, ekonomik ve güvenlik etkileri vardır. Üstelik Türkiye, binlerce yıldır göçlerin kavşak noktası olan bir coğrafya üzerindedir. Bu nedenle de Türkiye’de AB süreci gibi dinamiklere bağımlı kalmadan kapsamlı göç çalışmaları yapılması gerekmektedir.


ORSAM bu düşünceyle, önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yönelik Ortadoğu kaynaklı göçün dinamiklerini inceleyen çalışmalar yayınlayacaktır. Çalışmaların ilk halkasını, komşumuz Irak ve Iraklı Türkmenler oluşturmaktadır.


Görüş ve önerileri almak için yaklaşık 3 ay internet sitemizde taslak metnini yayınladığımız “Türkiye’ye Yönelik Türkmen Göçü ve Türkiye’deki Türkmen Varlığı” isimli bu raporumuzda, Irak’ın kuruluşundan günümüze kadar Türkiye’ye yönelik gerçekleşen Türkmen göçü ve Türkiye’de oluşan Türkmen varlığı irdelenmiştir. ORSAM Ortadoğu Uzmanı Bilgay Duman tarafından Türkiye’deki Türkmen kuruluşlarında yapılan arşiv çalışmaları ve mülakatlar ışığında hazırlanan bu rapor 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye’ye yönelik Türkmen göçünün arka planı incelenmektedir. Süreci etkileyen tarihsel, sosyal ve siyasal nedenler aydınlatılarak göçün arttığı dönemler, tercih edilen yerleşim alanları, Türkiye’nin tercih edilme nedenleri gibi konular ele alınmaktadır. Ardından Türkiye’deki Türkmen toplumunun yapısına, Türkmenlerin Irak’ın hangi vilayetlerinden geldiklerine, medeni hallerine ve Türkiye’ye entegrasyon süreçlerine dair ilginç detaylara yer verilmektedir. Türkmenlerin Türkiye’ye entegrasyon süreçleri konusunda değerli veriler paylaşılmaktadır.


Raporun ikinci bölümünde, Türkiye’deki Türkmen kuruluşlarının kuruluş amaçları ve faaliyetleri anlatılmaktadır. Bu bölüm, tüm Türkmen kuruluşlarını kapsaması nedeniyle özelikle Türkmen toplumu dışındaki ilgililer için derli toplu veriler sunmaktadır. Türkiye’de Türkmenler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarının gelişim seyri, ilgilendikleri konular ve yöneticileri hakkında birinci elden alınmış bilgiler verilmektedir.


Raporun üçüncü bölümünde incelenen Türkmen medyası, üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Çünkü raporda da görüleceği üzere, bu konuda yeterince güçlü bir medya altyapısından bahsetmek halen mümkün değildir. Umarız, Türkmen medyasının profesyonelleşme ve kurumsallaşma noktasındaki eksikleri yakın zamanda giderilebilir. Bu bölümde ayrıca, Türkmen toplumunun meselelerini konu alan ve Türkiye içinden-dışından yönetilen internet sitelerinin bir dökümü yer almaktadır. Aynı bölümünde, Türkmen siyaseti, edebiyatı, kültürü ve benzer konularda Türkçe yayınlanmış kitapların listesi de verilmektedir. İleride yapılacak çalışmalarla farklı dillerdeki kitap, makale ve benzer yapıtların da bu listeye eklenmesi mümkündür.


Raporun sonuç bölümünde önemli tespit ve önerilere yer verilmektedir. Bunlar arasında en önemlisi kuşkusuz, Türkmen kurum ve kuruluşlarının ortak bir çatı altında toplanarak aralarındaki işbirliğini artırmaları, ortak hedefler belirleyerek toplumun maddi ve manevi kaynaklarını bu amaçlar için seferber edebilme ihtiyaçlarıdır. Şüphesiz bunun olup olmayacağı ya da nasıl olacağı konusunda karar verecek olan Türkmen toplumunun kendisidir. Ancak unutulmamalıdır ki, Irak’ta ve bölgemizde yaşanan gelişmelerinin baş döndürücü hızı, karar alma süreçlerinin zaman kaybını hoş görmeyecektir.


Her eser ve çalışma gibi bu raporun da eksikleri olabilir. Yeni çalışmalarda eksiklerin giderilmesinin, okurlarımızdan gelecek görüş ve önerilere bağlı olduğu düşüncesindeyiz. Raporun hazırlanması sırasında bilgi ve belgelerini paylaşan Türkmen kuruluşlarıyla, değerli görüşleriyle çalışmaya katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışmamızın, Türkiye’de Türkmen göçü üzerine daha kapsamlı ve farklı boyutlara ışık tutan zengin akademik araştırmalar yapılmasını teşvik etmesini arzu ediyoruz.Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1989 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021