Ailenin Bütünlüğü İlkesi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 Toplumun doğal ve temel birimi olan ailenin korunmasını sağlayan ilke. Bu ilke kapsamında, eşlere ve mülteci statüsü kriterine uygun bakmakla yükümlü olunan kişilere mülteci statüsü verilebilir. Eşlerin ve bakmakla yükümlü olunan kişilerin, aile bütünlüğü ilkesi yoluyla mülteci statüsü almaları durumunda bu kişiler "türev statüye" sahip sayılırlar.


Kaynak: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği “Mültecilerin Korunması: Sivil Toplum Kuruluşları için Alan El Kitabı"