"TEPAV - İstanbul’da Suriyeliler ve Savaş Sonrası Suriye Gettoları" sayfasının sürümleri arasındaki fark

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
 
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor)
1. satır: 1. satır:
 
'''Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)''' tarafından Mart 2019'da yayınlanan '''"İstanbul’da Suriyeliler ve Savaş Sonrası Suriye Gettoları"''' başlıklı rapor.
 
'''Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)''' tarafından Mart 2019'da yayınlanan '''"İstanbul’da Suriyeliler ve Savaş Sonrası Suriye Gettoları"''' başlıklı rapor.
 
<br>  
 
<br>  
<br />
+
<br/>
  
 
Raporun Türkçe tam metnini pdf formatında indirmek için [[Media:TEPAVIstanbulSuriyelilerGetto2019.pdf|tıklayınız]]. <br />
 
Raporun Türkçe tam metnini pdf formatında indirmek için [[Media:TEPAVIstanbulSuriyelilerGetto2019.pdf|tıklayınız]]. <br />
 
<br />
 
<br />
 +
<br/>
 +
 +
== '''Yönetici Özeti''' ==
 +
<br/>
 +
<br/>
 +
Kentin  diğer  yaşam  alanları  ile  bütünleşmemiş,  ayrış(tırıl)mış  bölümlerini  ifade  eden  getto kavramı, kendine özgü yaşam biçimleri ve sosyo kültürel yakınlıkların oluşturduğu kümelenmeler ile toplumsal olan ile mekânsal olanın kesiştiği ve kentin heterojen yapısı içerisinde sosyal ve mekânsal  ayrışmayı  güçlendirerek  homojen  alanların  yaratıldığı  bir  kent  uygulamasını  ifade etmektedir. 
 +
<br/>
 +
 +
1980’li yıllara kadar getto kavramı daha çok, etnik, dini, mezhepsel ve kültürel ayrımcılığın bir ürünü  olurken;  1980’li  yıllarla  beraber  kavram,  gerçek  anlamının  dışında  da  kullanılmaya başlanmıştır. 1980’lerle beraber kentin altyapıdan ve her türlü sosyal olanaktan yoksun ve sosyo-ekonomik olarak yoksul yerleri için de getto tabiri kullanılmıştır. 2000’li yıllar ile birlikte tüketim kültürünün parçası ve kentsel bir ayrışma modeli olan kapalı topluluklar/güvenlikli siteler, modern ya  da  zengin  gettolar  olarak  anılmaya  başlamıştır.  Dolayısıyla  1980  sonrası  getto  gerçek anlamının dışında kullanılarak; etnik, dinsel, mezhepsel ve kültürel türdeşlikleri içeren homojen olma niteliğini yitirmeye başlamış ve kavram sınıfsal bir ayrıştırma aracı durumuna gelmiştir.
 +
<br/>
 +
 +
2011 yılı ile birlikte ise başta Ortadoğu olmak üzere yaşanan savaşlar sonucunda ülkelerini terk ederek başka topraklarda yaşamlarını güvence altına almak için göç eden ve orada kendilerine bir yaşam  alanı  yaratan savaş  sonrası  (post-war)  gettoları  dikkatçekmektedir. Bu  bağlamda “İstanbul’da Suriyeliler ve Savaş Sonrası Suriye Gettoları” başlıklı bu çalışma,Heinrich Böll Stiftung Derneği  Türkiye  Temsilciliği  adına  01.11.2018-15.12.2018  tarihleri  arasında  TEPAV  tarafından yürütülmüştür. Çalışmanın temel amacı İstanbul’da Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Fatih, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde literatürde gerçek kullanım alanını karşılayansavaş sonrasıgettolaşma  olgusunun oluşupoluşmadığının  araştırılmasına  yöneliktir.Çalışmanın nihai  amacıİstanbul’da  Suriyeli  nüfusun  yoğun  olarak yaşadığı  Fatih,  Sultanbeyli  ve  Sultangazi  ilçelerinde gettolaşmaolgusuna  yönelik  mevcut  durum  analizinin  belirlenmesinin  ardından, bölgesel  ve ulusal düzeyde savaş sonrası oluşan gettolaşma olgusuna yönelik politika önerisi geliştirmek ve bu alandafaaliyet gösterenkurumlararası politika diyaloğunun oluşumuna zemin hazırlamaktır.
 +
<br/>
  
 +
“İstanbul’da Savaş Sonrası Suriye Gettoları” Projesi kapsamında Suriyelinüfusun yoğun olarak yaşadığı Fatih, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerindeyapılan alan ziyaretleri, gettolaşmanın temel özellikleri ve ayrıştırıcı parametreleri üzerinden kurgulanmıştır. 370 kişi ile derinlemesine mülakat yöntemine dayalı görüşmeler, gettolaşmanın 5 temel parametresini oluşturan; i) yalıtılmış alan, ii) mekânsal ayrışma, iii) homojen ilişkiler, iv) sosyal dışlanmışlık ve v) nüfus yoğunluğu başlıkları altında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tüm ilçelerin tarihsel oluşumlarına ve ekonomik yapılarına yer  verilerek;5  temel  parametreye göregetto özelliği taşıyan Fatih ve Sultangazi ilçelerindeki Suriyeli nüfusun yaşam biçimleri, gettolaşma olgusu ve parametreleri üzerinden tartışılacaktır. Benzer şekilde 5 temel parametreye göre getto özelliği taşımayan Sultanbeyli ilçesinin de neden getto  olmadığı, Suriyeli  nüfusun  yaşam  biçimleri  üzerinden,  gettolaşma  olgusu  ve parametrelerine referans gösterilerek tartışılacak ve değerlendirilecektir.
  
 
<br />
 
<br />

21:36, 12 Temmuz 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından Mart 2019'da yayınlanan "İstanbul’da Suriyeliler ve Savaş Sonrası Suriye Gettoları" başlıklı rapor.

Raporun Türkçe tam metnini pdf formatında indirmek için tıklayınız.


Yönetici ÖzetiKentin diğer yaşam alanları ile bütünleşmemiş, ayrış(tırıl)mış bölümlerini ifade eden getto kavramı, kendine özgü yaşam biçimleri ve sosyo kültürel yakınlıkların oluşturduğu kümelenmeler ile toplumsal olan ile mekânsal olanın kesiştiği ve kentin heterojen yapısı içerisinde sosyal ve mekânsal ayrışmayı güçlendirerek homojen alanların yaratıldığı bir kent uygulamasını ifade etmektedir.

1980’li yıllara kadar getto kavramı daha çok, etnik, dini, mezhepsel ve kültürel ayrımcılığın bir ürünü olurken; 1980’li yıllarla beraber kavram, gerçek anlamının dışında da kullanılmaya başlanmıştır. 1980’lerle beraber kentin altyapıdan ve her türlü sosyal olanaktan yoksun ve sosyo-ekonomik olarak yoksul yerleri için de getto tabiri kullanılmıştır. 2000’li yıllar ile birlikte tüketim kültürünün parçası ve kentsel bir ayrışma modeli olan kapalı topluluklar/güvenlikli siteler, modern ya da zengin gettolar olarak anılmaya başlamıştır. Dolayısıyla 1980 sonrası getto gerçek anlamının dışında kullanılarak; etnik, dinsel, mezhepsel ve kültürel türdeşlikleri içeren homojen olma niteliğini yitirmeye başlamış ve kavram sınıfsal bir ayrıştırma aracı durumuna gelmiştir.

2011 yılı ile birlikte ise başta Ortadoğu olmak üzere yaşanan savaşlar sonucunda ülkelerini terk ederek başka topraklarda yaşamlarını güvence altına almak için göç eden ve orada kendilerine bir yaşam alanı yaratan savaş sonrası (post-war) gettoları dikkatçekmektedir. Bu bağlamda “İstanbul’da Suriyeliler ve Savaş Sonrası Suriye Gettoları” başlıklı bu çalışma,Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği adına 01.11.2018-15.12.2018 tarihleri arasında TEPAV tarafından yürütülmüştür. Çalışmanın temel amacı İstanbul’da Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Fatih, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde literatürde gerçek kullanım alanını karşılayansavaş sonrasıgettolaşma olgusunun oluşupoluşmadığının araştırılmasına yöneliktir.Çalışmanın nihai amacıİstanbul’da Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Fatih, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde gettolaşmaolgusuna yönelik mevcut durum analizinin belirlenmesinin ardından, bölgesel ve ulusal düzeyde savaş sonrası oluşan gettolaşma olgusuna yönelik politika önerisi geliştirmek ve bu alandafaaliyet gösterenkurumlararası politika diyaloğunun oluşumuna zemin hazırlamaktır.

“İstanbul’da Savaş Sonrası Suriye Gettoları” Projesi kapsamında Suriyelinüfusun yoğun olarak yaşadığı Fatih, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerindeyapılan alan ziyaretleri, gettolaşmanın temel özellikleri ve ayrıştırıcı parametreleri üzerinden kurgulanmıştır. 370 kişi ile derinlemesine mülakat yöntemine dayalı görüşmeler, gettolaşmanın 5 temel parametresini oluşturan; i) yalıtılmış alan, ii) mekânsal ayrışma, iii) homojen ilişkiler, iv) sosyal dışlanmışlık ve v) nüfus yoğunluğu başlıkları altında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tüm ilçelerin tarihsel oluşumlarına ve ekonomik yapılarına yer verilerek;5 temel parametreye göregetto özelliği taşıyan Fatih ve Sultangazi ilçelerindeki Suriyeli nüfusun yaşam biçimleri, gettolaşma olgusu ve parametreleri üzerinden tartışılacaktır. Benzer şekilde 5 temel parametreye göre getto özelliği taşımayan Sultanbeyli ilçesinin de neden getto olmadığı, Suriyeli nüfusun yaşam biçimleri üzerinden, gettolaşma olgusu ve parametrelerine referans gösterilerek tartışılacak ve değerlendirilecektir.Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019