Zulüm

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Zulüm teriminin evrensel düzeyde kabul edilen bir tanımı bulunmayıp, böyle bir tanımı yapma yolunda birçok girişim de pek başarılı olamamıştır. 1951 Sözleşmesinin 33. maddesinden,“ırk, din, milliyet, siyasi düsünceler ya da belli bir sosyal grupa mensubiyet nedeniyle yasam ve özgürlüğünün tehdit altına bulunması halinin her zaman zulüm oluşturacağı” anlamı çıkarılabilir. Aynı nedenlerle, insan haklarının ağır biçimde ihlali de zulüm olarak kabul edilebilir.


Diğer zarar verici eylem ve tehditlerin de zulüm olusturup oluşturmayacağı sorunu, her kişi için yukarıda sözü edilen öznel unsurların etkilediği durumun koşullarına göre değişmektedir. Zulüm korkusunun öznel niteliği, kisinin düşünce ve duygularının dikkatle değerlendirilmesini gerektirir. Kişi aleyhine alınmış ya da alınması düşünülen önlemlerin de, yine mutlaka kişinin düşünce ve duyguları ışığında ele alınması gerekir. Kişilerin ruhsal yapısının ve her başvuranın durumunun gösterdiği farklılık nedeniyle, zulüm unsurlarının varlığı hakkında yapılacak değerlendirme ve yorumların da değişiklik göstermesi kaçınılmazdır.
Kaynak: Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde Uygulanacak Ölçütler ve  Usuller Hakkında Elkitabı; BMMYK, Ağustos 1998