Uluslararası Koruma

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 Kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile fiziksel güvenliklerinin korunması, güvence altına alınması, esas olarak, vatandaşı oldukları devletlerin sorumluluğundadır. Ancak devletlerin bu temel hak ve özgürlükleri koruyamadıkları ya da korumak istemedikleri dönemler de tarih boyunca varolmuştur. Devletlerin, kendi vatandaşlarını korumadıkları ya da koruyamadıkları durumlarda, mülteciler açısından, uluslararası koruma gündeme gelir. Ülkeler, kendilerine sığınan mültecilere koruma sağlamak ile yükümlüdürler. Mültecilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alma ve asgari yaşam standartlarında destek sağlama, sığınılan ülkelerin sorumluluğundadır.


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de mültecilerin sığındıkları ülkelerde korunmalarını sağlama ve bu amaçla ilgili devletlere destek vermekle görevlidir. Ancak, bu noktada unutulmaması gereken, BMMYK'nın uluslarüstü bir örgüt olmadığıdır. BMMYK, devletlerin yerine geçemez ve devletlerin sağlaması beklenen görevleri üstlenemez. Bu anlamda Komiserliğin görevi, sığınılan devlete, yükümlülüklerini uygun bir şekilde yerine getirebilmeleri için destek olmaktır.


Koruma kapsamında, mültecilere, en azından sığındıkları ülkedeki diğer yabancıların yararlandığı ölçüde, ekonomik ve sosyal haklardan yararlanmaları sağlamalı, farklı mülteci grupları arasında ayırım yapılmamalıdır. Uluslararası hukukun temel ilkelerinden olan non-refoulement titizlikle uygulanmalı ve mülteciler, tehlike altında olacakları yerlere geri dönmeye mecbur bırakılmamalıdır.


Kaynak: http://sorular.rightsagenda.org/soru-cevap/?g=2