UTSAM - Küresel Göç ve Fırsatçıları: Türkiye'de Yasadışı Göçmenler ve Göçmen Kaçakçıları

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi (UTSAM) tarafından hazırlanan ve Mayıs 2012'de yayınlanan "Küresel Göç ve Fırsatçıları: Türkiye'de Yasadışı Göçmenler ve Göçmen Kaçakçıları" başlıklı raporun sunuş bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.


Raporun Türkçe tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Küresel çapta bir sorun olan göçmen kaçakçılığı, özellikle Türkiye’nin siyasi ve coğrafik konumundan dolayı ülkenin politik gündeminden de hiç düşmemektedir. Türkiye’ye komşu olan ülkelerdeki siyasi ve ekonomik sorunlar ve bu ülkelerin aynı zamanda göçe kaynaklık eden ülkeler olması yanında, refah içerisinde bulunan gelişmiş ülkelerin de Türkiye’ye çok uzak olmaması; Türkiye’yi transit bir ülke konumuna sokmaktadır. Ayrıca üç tarafı denizle çevrili Türkiye’nin geriye kalan kara sınırlarının da büyük bir kesiminin yüksek, dağlık ve kontrolü güç bölgelerden oluşması; ülke üzerinden yasadışı yollarla varılacak yerlere geçiş yapmak ve yaptırmak isteyenlere olanak sağlamaktadır. Yasadışı göçmenlerin hedeflerindeki Avrupa ülkelerine ulaşmaları için Türkiye adeta bir köprü konumundadır.

Daha iyi yaşam şartlarına kavuşma arzusuyla yola çıkan göçmenler, yasal yollarla hedefledikleri coğrafyalara gidemediklerinde yasadışı organizasyonlara başvururlar. Bu organizasyonlar, dünya genelinde meydana gelen göç hareketliliğine yönelik getirilen engellere alternatif olarak ortaya çıkmış ve bu yolla çıkar elde etmeyi amaçlayan aracı yapılardır. Umut tacirleri ya da küresel göçün fırsatçıları olarak ifade edilen göçmen kaçakçıları, insanlık tarihi boyunca devam eden/edecek olan göçün, yasa dışı aktörlerdir.

UTSAM tarafından gerçekleştirilen ve TÜBİTAK tarafından finansal olarak desteklenen bu alan araştırması süresince 86 yasadışı göçmen, 54 göçmen kaçakçısı ve 75 uzmanla yapılan yüz yüze görüşmeler yapılmış, 1334 yasadışı göçmen ve 106 kaçakçı verisi analiz edilmiştir. Bu çalışma, Türkiye’deki yasadışı göç sorununu daha iyi anlamayı ve anlatmayı amaçlamıştır.Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1989 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022