UHİM - Avrupa’nın Suriyeli Mültecilerle İmtihanı

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM) tarafından Mayıs 2016'da yayınlananAvrupa’nın Suriyeli Mültecilerle İmtihanı başlıklı raporun Sunuş bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.Raporun Türkçe tam metni için tıklayınız.


---

Sunuş


Suriye İçsavaşı’nın başladığı 2011 yılından bu yana, ülkede yaşayan milyonlarca insan evini ve vatanını terk etmek zorunda kalmıştır. Mültecilerin sayısı ülkedeki kaos ortamı derinleştikçe giderek artmış ve büyük göç dalgaları oluşturmuştur. Suriyeli mülteciler savaşın ilk yıllarında öncelikli olarak Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnan gibi komşu ülkelere yönelmiştir. Bugün yaklaşık 3 milyon Suriyeliye evsahipliği yapan Türkiye başta olmak üzere, söz konusu ülkelerde 5 milyonun üzerinde Suriyeli mülteci bulunmaktadır.


Suriyeli mülteciler 2015 yılından itibaren yeni bir rota olarak Avrupa ülkelerine sığınmayı denemişlerse de, bu yöneliş sancılı bir süreci de beraberinde getirmiştir. Gerek binlerce mültecinin yaşamına mal olan göç yolculuğu esnasında, gerek zorlu yolculuk koşullarının ardından ulaşılabilen Avrupa ülkelerinde, Suriyeli mülteciler pek çok alanda sorunlarla karşıkarşıya kalmışlardır.


“Avrupa’nın Suriyeli Mültecilerle İmtihanı” başlıklı çalışmamız, Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya göç sürecinde ve sonrasında maruz kaldıkları sorunları ele almaktadır. Çalışmamızda, konu ile ilgili olarak başta Avrupa medyası olmak üzere, ulusal ve uluslararası yayın organlarında yer alan haberlerden hareketle mültecilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar on farklı başlık altında toplanmış ve her bir başlıkta temsil gücü yüksek haberler tercih edilerek bir seçki oluşturulmuştur.


Çalışmamızın Suriyeli mültecilerin sorunlarının çözümünde yeni bakış açıları sunmasını temenni ediyoruz.Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTQ+ · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1989 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023