Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
Tesevlogo.jpg
Dernek Logosu
Kısaltma TESEV
Kuruluş Tarihi Ekim 1994
Merkez İstanbul
Metod Vakıf
Websitesi http://www.tesev.org.tr


Tarihçe

1994 yılında vakıf olarak hayata geçmiş olmakla birlikte TESEV'in kökleri 1961'te Dr. Nejat Eczacıbaşı tarafından kurulan Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti'ne kadar uzanmaktadır.


1990'ların başında Konferans Heyeti otuz yıl süresince ulusal ve uluslararası pek çok önemli konunun özgürce ve nitelikli biçimde tartışılması için sağladığı platformu bağımsız fonların desteklediği bir düşünce üretme merkezine dönüştürülmesinin arayışı içindeydi. Ülke gerçeklerinin stratejik araştırmaları zorunlu kıldığını ve bu gereksinimin karşılanamadığını gören Dr. Nejat Eczacıbaşı liderliğinde çalışmalar başlatılmıştı.


Diğer taraftan TESEV'in doğuşunda 1990'ların başında değişik üniversitelerden akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları üyelerinin ve Dışişleri Bakanlığı'nın önde gelen bürokratlarının bağımsız ve nitelikli araştırmalar gerçekleştirecek fon yaratıcı bir vakıf kurma çabaları da önemli bir rol oynamıştır.


Böylelikle aynı amacı paylaşan bu iki grup aralarına Türkiye'nin önde gelen işadamlarının da katılmasıyla kurulması planlanan düşünce merkezi için Konferans Heyeti'nin bir referans oluşturmasına karar vererek bir araya geldiler ve TESEV' i kurma çalışmalarına başladılar.


Dr. Nejat Eczacıbaşı'nın ölümünden tam bir yıl sonra, 6 Ekim 1994'te Bülent Eczacıbaşı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın kuruluşunu kamuoyuna duyurdu.


Misyon


Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm seçenekleri oluşturmak hedefiyle araştırmalar yürüten bir düşünce üretim merkezidir. Bilimsel yaklaşım ve yöntembilime dayanan bu araştırmalarla TESEV, akademik araştırmalar ile politik kararlar arasında bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda vakıf, bilimsel araştırmanın gereği olan en yüksek standart ve ilkelere bağlı kalır. Vakfın esas amacı Türkiye’nin çağdaşlaşmasına katkıda bulunmaktır. Vakıf Türkiye’nin önemli meseleleri hakkında araştırma yaparak, çözüm seçenekleri üreterek Türkiye’nin birikmiş sorunlarının aşılmasında önemli bir işlev üstlenmeyi ve halkın bu konularda bilgi düzeyini yükseltmeyi amaçlar. Amacımız yeni olanın yolunu açmaktır.


Hedefler


· Türkiye'de değişim sürecinin teşviki ve hızlandırılması
· Türkiye'de özellikle devlet sektörü dışında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşadığımız değişimin siyasi hayata yansıması ve bu değişimin toplumsal hayatımız üzerindeki etkilerinin incelenmesi; bununla ilgili engellerin araştırılması
· Bağımsız düşünce ve alternatif formların teşvik edilmesi
· Türkiye'de toplumun, demokratik sürecin ayrılmaz bir parçasına dönüşmesine yardımcı olmak ve bu değişim sürecinde sivil toplumun daha aktif bir rol oynamasını sağlamak
· Türkiye'de açıklık ve saydamlığın geliştirilmesini teşvik etmek
· Bu konularda kamuoyunun bilinç kazanmasına yardımcı olmak
· Türkiye'nin AB üyeliğini göz önünde bulundurarak, Kopenhag kriterleri doğrultusunda değişimin gerçekleşmesine yardımcı olmak
· Türkiye / AB / Batı dünyası ve küresel ortak hareket noktalarını teşvik etmek
· Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki (Güney Doğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Ortadoğu ve Akdeniz, Hazar Bölgesi, Orta Asya ve Kafkaslar) rolünü teşvik etme
Kaynak: Resmi websitesi