Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
Sgddlogo.jpg
Dernek Logosu
Kısaltma SGDD
Kuruluş Tarihi 22 Aralık 1995
Merkez Ankara
Websitesi http://www.sgdd.org.tr


Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD); 22 Aralık 1995’te Ankara’ da kurulmuş olup din, dil, ırk, cinsiyet/cinsel yönelim ve politik görüş farklılığı ayırt etmeksizin sığınmacı, mülteci ve göçmenlerin insan haklarını gözeten, kar amacı gütmeyen, insani bir sivil toplum örgütüdür (STÖ). Aynı zamanda SGDD, topluma yönelik olarak, sığınma ve göç alanında düşünce üretir, tartışır, geliştirir, yayar.


SGDD;

-Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilciliği’nin uygulama partneridir.
-Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürlerarası Diyalog Vakfı (Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures)
-Kültürlerarası Eylem Birliği (UNITED for Intercultural Action) üyesidir.
-Avrupa Mülteciler ve Sürgünler Konseyi (ECRE - European Council on Refugees and Exiles ) üyelik süreci devam etmektedir
-Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Birliği (ICVA - International Council of Voluntary Agencies) üyelik süreci devam etmektedir


AMAÇLAR

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin temel amacı sığınma hakkı arayan insanların, mültecilerin, ve göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenmek ve bu sorunlara çözümler getirmeye çalışarak, insanlara hak temelli yardım etmektir.

SGDD bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, kurs, seminer, sempozyum vb. toplantılar ve sergiler düzenleyerek, basın ve diğer bilgilendirme ve bilinçlendirme araçlarını kullanarak; sığınmacı, mülteci ve göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları sorunların daha iyi anlaşılabilmesini ve bu yolla sorunların çözümü doğrultusunda kamuoyu desteğinin sağlanmasını mümkün kılmaya çalışmaktadır.


SGDD, bu bağlamda sığınmacı ve mültecilerin sorunlarına çözüm getirecek kaynaklarla buluşmalarını sağlamak amacı ile onlarla kaynaklar arasında arabuluculuk görevini üstlenerek, sığınmacı ve göçmenlere danışmanlık hizmetinde bulunur.
Mültecilerin, sığınmacıların, geçici sığınmacıların ve göçmenlerin sorunlarıyla ilgilenmek, bu sorunlara çözümler aramak ve bu kişilere yardım etmek amacıyla kurulmuş olan SGDD'nin ilgi alanları:

— Ulusal ve uluslararası göç hareketlerini izleme ve araştırmak;
— Göçle ilgili tüm bilgileri toplama, işleme ve veri tabanı oluşturarak istenilen bilgileri, istenilen detayda araştırmacılara hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırmak;
— Konuyla ilgili seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenleyerek konuya ilişkin duyarlılığı artıracak, konunun devamlı gündemde kalmasını sağlayacak çalışmalar yapmak;

Türkiye’nin sığınma,göç ve mültecilik alanına ilişkin yasa oluşturma çalışmalarına yönelik araştırmalar yapmak ve tavsiyelerde bulunmak;

— Dünya’daki ve Türkiye'deki sorunlar nedeniyle yeni yeni oluşan göç hareketlerini ve gelişmeleri de izlemeyi amaçlamak SGDD’nin ilgi alanları arasındadır.
Kaynak: SGD websitesiStk2.jpg
Sivil Toplum Kuruluşları

Mültecilerle Dayanışma Derneği · Uluslararası Af Örgütü · İnsan Hakları İzleme Örgütü · Mülteci Hakları Merkezi · Kaos GL Derneği · Mülteci Hakları Koordinasyonu · İnsan Hakları Gündemi Derneği · Diğer kuruluşlar için tıklayınız...