Sığınma

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 Sığınma: Zulüm veya ciddi tehlike sebebiyle başka bir Devlet'ten kaçan kişilere bir Devlet tarafından sağlanan koruma. Sığınma hakkı verilen kişiye Mülteci denir. Sığınma, Non-refoulement, sığınma ülkesi sınırları içinde kalma izni ve insani standartlarda muamele gibi çeşitli öğeler içerir.Kaynak: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin “Mültecilerin Korunması: Sivil Toplum Kuruluşları için Alan El Kitabı” başlıklı kitabından alınmıştır.