ORAM - Sığınma ve Mülteci Statüsü İşlemlerinde Pletismografinin Bilimsel ve Yasal Analizi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İltica, Sığınma ve Göç Örgütü (ORAM) tarafından hazırlanan ve 2010 yılında yayınlanan Cinsel Eğilimin Test Edilmesi: Sığınma ve Mülteci Statüsü Davalarında Bilimsel ve Yasal Bir Pletismografi Analizi başlıklı raporun özet bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.

Raporun Türkçe tam metni için tıklayınız

ÖZET:

Cinsel uyarılmayı ölçmek için mekanik bir girişim olan fallometri, eşcinselliğe dayanarak sığınma talep eden erkeklerin cinsel yönelimini ortaya çıkarmak amacıyla mülteci belirleme bağlamında uygulanmaktadır. Fiziksel olarak invaziv ve bilimsel olarak tartışmaya açık olan fallometri, en iyi ifadeyle ağır şekilde kusurlu bir araç ve en kötü ifadeyle insan haklarının bir ihlali olarak, mahkemeler, bilim insanları ve avukatlar tarafından reddedilmekte ve kuşku oluşturmaktadır. Fallometrik test yapılmasının nihai sonucu, bir mültecinin idam dâhil olmak üzere ciddi zararlar ile karşı karşıya kaldığı bir ülkeye sınır dışı edilmesine yol açarak geçerli bir sığınma talebinin reddedilmesi olabilir.


Penil fallometri -aynı zamanda “penil pletimografi” olarak da adlandırılır- penise elektrotların iliştirilmesi vasıtasıyla görsel uyarıcılara fizyolojik tepkileri ölçerek erkeğin cinsel uyarılmasını bilimsel anlamda tanımlama girişimidir. Çek Cumhuriyeti’nde, eşcinselliğe dayalı sığınma talep eden erkekler, iddialarını doğrulamak amacıyla bu teste tabi olabilmekteler. Bu muayeneyi reddeden başvuru sahiplerinin, mülteci koruması reddedilebilmektedir. PPG’nin kadınlar üzerinde kullanılan muadili, “vajinal fotopletismografi” veya “VPG”dir.


Uzmanlar, fallometrinin güvenilmez ve yasak bir şekilde invaziv olduğuna dair çok sayıda psikiyatrik, tıbbi ve yasal bulgudan bahsetmektedir. Fallometrinin, esas olarak, mahremiyet hakkına müdahale ettiğini ve kişinin en az cinsel yönelimi kadar kimliğini tamamlayıcı görebileceği dini ve kültürel etkenleri hesaba katmadığını belirtmekteler. Mülteci statüsünün tespit edilmesi bağlamında fallometrinin uygulanması, zalim, insanlık dışı ve onur kırıcı uygulamadan uzak olma hakkı; mahremiyet hakkı; ve tıbbi istismarlardan korunma hakkını içeren, cinsel yönelime dayanan eziyetten kaçan sığınmacıların temel insan haklarına karşı geldiği görülmektedir. Bu doğrultuda, prosedürün, zalim, insanlık dışı ve onur kırıcı uygulamaların yasaklanmasına dair İnsan Hakları Avrupa Konvansiyonu’nun 3. Maddesi’ni ihlal ettiği görülmüş ve kullanılmasının, sığınma hakkını etkin bir şekilde engellediği anlaşılmıştır. Hâlihazırda korumasız bir sığınmacıyı, fiziksel bir invaziv prosedürüne katlanmaya zorlamak, hem yasal olarak hem de etik olarak oldukça sorunludur. Bunun gibi yöntemlerdeki çok sayıda bilimsel çalışma, doğru bir şekilde cinsel yönelimi tanımlamada fallometrinin güvenirliğinden şüphe duymaktadır. Bilimsel çalışmanın geniş bir zümresi, testin odak noktasını oluşturan deneklerin görsel uyarana istekli bir şekilde fiziksel tepkiler oluşturma becerisini içeren metodun uygulanması ve test edilmesinde birkaç kontrol edilemeyen değişkene işaret etmektedir. Bu nedenle, fallometrik test yapılmasının, oldukça güvensiz bir araç olduğu gösterilmektedir ve mülteci statüsü tespit bağlamında sonucu belirleyecek olan bir uygulama için özellikle uygunsuzdur.


Dolayısıyla, kanıtların bütünü, fallometrinin, etkin olmanın ve insan onurunun temel gereksinimlerini yerine getiremeyen kabul edilemez ve geçersiz bir araç olduğunu göstermektedir. Buna göre, sığınma prosedürlerinin yapısı içinde kullanımı, derhal sonlandırılmalıdır.


Gey, lezbiyen veya biseksüel olduğunu ifade eden bireylerin inanılırlığını, sığınma karar mercilerinin doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardım etmek için, hedeflenen prosedür ve kılavuzlara acilen ihtiyaç vardır.


İnsancıl ve güvenilir soru sorma ve mülakat yapma tekniklerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına ve ayrıca bu tekniklerdeki hakemlerin tam bir eğitimine yönelik kaynaklar ayrılmalıdır.


Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTQ+ · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1989 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023