No:83 BMMYK Personeli Ile Diğer İnsani Personelin Güvenliğiyle İlgili Karar

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


No: 83 (L) – 1997

BMMYK PERSONELİ İLE DİĞER İNSANİ PERSONELİN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ KARAR


Yürütme Komitesi,


BMMYK’nın görevinin insani, siyaset dışı niteliğini vurgulayarak,


Tüm Devletlerin, insani personelin güvenlik ve emniyetiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, uluslararası insani hukukun ilke ve normlarına saygı göstererek bunları yayması gerektiğini vurgulamakta ve 1994 Birleşmiş Milletler ve İlgili Personelin Güvenliğine İlişkin Sözleşme’yi ve Güvenlik Konseyi Başkanlık Bildirisi S/PRST/1997/34’ü dikkate alarak,


BMMYK’nin yerel ve uluslararası personeli ile uygulayıcı ortaklarının ve diğer insani personelin çatışmalı bölgelerde ve fiziksel risk ve zihinsel stres altında giderek daha fazla çalışmasının gerektiğini belirtmekte;


Yüksek Komiserlik personelinin çatışmalı bölgelerde ve tehlikeli koşullar altında sorumluluklarını cesur ve kararlı bir şekilde yerine getirmelerinden duyulan memmuniyeti dile getirerek ve ciddi bir şekilde zihinsel stres veya fiziksel yaralanan ya da görev sırasında hayatları tehlikeye giren veya hayatlarını kaybeden personel üyeleri ve bunların ailelerini takdirle anmakta;


(a)Gerek diğer insani personeli gerekse BMMYK personeli ile uygulayıcı ortaklarını, insani işlevlerini yerine getirmekten alıkoyan veya onları önleyen ya da onların tehlike altına girmelerine, cebre maruz kalmalarına veya genellikle yaralanma veya ölümle sonuçlanan fiziksel saldırıya hedef olmalarına neden olan her türlü eylemi şiddetle kınamaktadır;

(b)Devletleri ve ilgili tüm tarafları;

(i)BMMYK personeli ile uygulayıcı ortaklarının ve ayrıca diğer insani personelin kendi görevleri çerçevesindeki işlevleri yerine getirmelerini önleyen veya alıkoyan her türlü eylemden uzak durmaya;

(ii)Gerek diğer insani personelin gerekse BMMYK personeli ile uygulayıcı ortaklarının fiziksel güvenliği ile malvarlığını korumak için mümkün olan tüm önlemleri almaya;

(iii)Hem diğer insani örgütlerin hem de BMMYK’nın ve uygulayıcı ortaklarının öngörülen işlevlerini yerine getirmelerini kolaylaştırmaya çağırmaktadır;


(c)Devletlerden, diğer insani personel ile birlikte BMMYK personeli ve uygulayıcı ortaklarına karşı işlenmiş herhangi bir suçu tam olarak soruşturmak için gerekli tüm adımları atarak, bu tür suçlardan sorumlu kişileri yargı önüne çıkarmasını istemektedir;

(d)Diğer insani personel de dahil olmak üzere, BMMYK ile uygulayıcı ortaklarının personelinin içinde bulunduğu stres ve güvenlik durumundan ciddiyetle kaygı duyulduğunu belirtmiş ve

(i)BMMYK’ni personel güvenliği ve emniyetini gerektiği gibi diğer uluslararası örgüt ve organlarla birlikte artırmak amacıyla önlemleri inceleyerek almak için gerekli tüm dikkati göstermeye çağırmakta;

(ii)Yüksek Komiser’in bu konuyu Koordinasyon Danışma Komitesi’nin dikkatine sunarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Koordinatörlüğüyle istişare içinde BMMYK ve uygulayıcı ortaklarının personelinin ve ayrıca diğer insani personelin güvenliğini artırmak için atılacak adımlar konusundaki önerileri toplama çağrısında bulunmakta;