No:7 Sınırdışı Etme

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


 No:7 Sınırdışı Etme


Yürütme Komisyonu,

(a) 1951 Sözleşmesi’ne göre, bir Taraf Devletin sınırları içinde hukuka uygun olarak bulunan mültecilerin sınır dışı edilmeye karşı genel olarak korunduğunu ve Sözleşmenin 32. Maddesine göre bir mültecinin sınır dışı edilmesine ancak isnisnai durumlarda izin verildiğini ifade etmiştir;

(b) Sınırdışı etme uygulamasının bir mülteci ve mültecinin rekafatindeki birinci dereceden ailesi için çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etmiştir;

(c) 1951 Sözleşmesi’nin 32.Maddesine uygun olarak, bir mülteciye karşı girişilen sınırdışı etme işleminin çok istisnai durumlarda ve ancak tüm koşullar gerektiği gibi göz önüne alındıktan ve bununla birlikte mültecinin menşe ülkesinden başka bir ülkeye kabul edilme olasılığının da gözden geçirilmesinden sonra uygulanmasını önermiştir;

(d) Bir sınır dışı etme işleminin uygulanamadığı durumlarda Devletlerin suçlu mültecilere, ulusal suçlulara uyguladığı muameleyi göstermesini ve Devletlerin bu ilkeye geçerlilik kazandıran uluslararası bir belgeyi gündeme getirme olasılığını incelemelerini önermiştir;

(e) Bir sınır dışı etme kararının, ancak ulusal güvenlik veya kamu düzeni nedenleriyle kesinlikle gerekli olması halinde hapis veya gözaltı ile birlikte uygulanabileceğini ve hapis veya gözaltının aşırı derecede uzatılmaması gerektiğini önermiştir.