No:76 Mülteciler Ve Afrika’da Zorla Yerinden Edilmiş Nüfusa İlişkin ABÖ/BMMYK Anma Sempozyumu Önerileri

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


No: 76 (XLV) – 1994

MÜLTECİLER VE AFRİKA’DA ZORLA YERİNDEN EDİLMİŞ NÜFUSA İLİŞKİN AFRİKA BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ/BMMYK ANMA SEMPOZYUMU ÖNERİLERİ


Yürütme Komitesi,


Diğerlerinin yanı sıra, Afrika Birliği Örgütü’nün, Afrika’daki mülteci sorunlarının özel yönlerine ilişkin ABÖ (OAU) Sözleşmesi’ni kabulünün yirmi beşinci yıldönümü anısına düzenlenen olayların dört gözle beklendiği ve BMMYK’nın bu anmada etkin bir biçimde yer almasının istendiği (A/AC.96/821, parag.19(o)) 1993 Uluslararası Koruma Kararı’nı yeniden gündeme getirerek,


(a)Söz konusu kabulün yirmi beşinci yıldönümü ve Afrika’daki Mülteci Sorunlarının Özel Yönleri’ne İlişkin 1969 ABÖ (OAU) Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinin yirminci yılı kutlamaları çerçevesinde sürdürülen etkinlikleri dikkate almaktadır;


(b)Anma etkinliklerinden biri olarak 8-10 Eylül 1994 tarihlerinde Addis Ababa, Etiyopya’da gerçekleştirilen Mülteciler ve Afrika’da Zorla Yerinden Edilmiş Nüfusa İlişkin ABÖ/BMMYK Sempozyumu’nu başarılı bir biçimde organize etmiş olan Yüksek Komiser’i ve Afrika Birliği Organizasyonu’nu tebrik etmektedir;


(c)Afrika’da genelde meydana gelen, nüfusun zorunlu olarak yerinden edilmesi sorunlarının çözümlenmesine ve bu sorunlara uygun çözümlerin bulunmasının yanı sıra mülteci ve zorla yerinden edilme uygulamları kurbanlarına sığınma, korunma ve yardım sağlanmasına yönelik çerçeveye önemli bir katkıda bulunmuş olan yukarıda adı geçen sempozyumda kabul edilmiş olan önerileri memnuniyetle onaylamaktadır;


(d)Önerilerin gerektiği gibi ele alınarak uygulanmasını ilgili Devlet, hükümetler arası kurum ve sivil toplum örgütlerine bırakmaktadır;


(e)Yüksek Komiser’den, İlgili Devlet, hükümetler arası kurum ve sivil toplum örgütleri ve özellikle de Afrika Birliği Organizasyonu ile yakın işbirliği içinde, söz konusu önerileri geniş kitlelere yaymasını, bu konudaki uygulamaları gerektiği gibi teşvik etmesini ve Yürütme Komitesi’ni bu alandaki gelişmelerden haberdar etmesini istemektedir.