No:6 Zulüm Riski Olan Yere Geri Göndermememe

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü

1977 (Yürütme Komitesi-28.Oturum)


No. 6 (XXVIII) ZULÜM RİSKİ OLAN YERE GERİ GÖNDERMEME[1]


Yürütme Komisyonu,


(a)Zulüm riski olan yere geri göndermemeye ilişkin temel insani ilkenin evrensel ve bölgesel düzeyde kabul edilen çeşitli uluslararası düzenlemelerde ifade edildiğini ve genel olarak Devletler tarafından kabul edildiğini hatırlatarak;


(b)Yüksek Komiser tarafından verilen bilgiye göre zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesinin yaygın bir şekilde uygulandığı görülen bir ilke olmasına rağmen, bu ilkenin belirli olaylarda göz ardı edilmiş olmasından derin bir kaygı duyduğunu ifade etmiştir;


(c)Daha önce resmi anlamda mülteci olarak tanınıp tanınmamış olmalarından bağımsız olarak, menşe ülkelerine geri dönmeleri halinde zulüm görebilecek olan kişiler açısından zulüm riski olan yeri geri göndermeme ilkesinin -gerek sınırda gerekse bir Devletin toprakları içinde- dikkate alınmasının asli önemini tekrarlamıştır.


  1. <sup>ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.</sup>