No:66 Çalışma Grubu’nun Çözümler Ve Koruma İle İlgili Raporu

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK TüzüğüNo: 66 (XLII) – 1991 ÇALIŞMA GRUBU’NUN ÇÖZÜMLER VE KORUMA İLE İLGİLİ RAPORU


Yürütme Komitesi,


Çalışma Grubu’nun Çözümler ve Koruma İle İlgili Raporu’nu, Yüksek Komiserlik Programı’nın (Doküman (EC/SCP/64)) Yürütme Komitesi’nin kırk ikinci oturumuna takdirle kabul ederek;


(a)Yüksek Komiser’den, Çalışma Grubu’nun Raporu ile ilgili sonuç bekleyen konuların yanı sıra ilgili diğer koruma sorunları üzerinde yapıcı görüşmelerde bulunmaya devam etmek gerekli olabileceği için, Uluslararası Koruma İle İlgili Bütünün Alt Komitesi’nin bu tür oturumlar arası toplantılar düzenlemesini istemeye ve Rapor’un, tavsiyelerinin ve diğer ilgili konuların, gerektiği gibi, eylem yönelimli bir biçimde izlenmesi konusunda fikirbirliği oluşturulmasına karar vermektedir;


(b)Bu bağlamda Alt Komite’nin gerektiği biçimde uygun harici ekspertiz almasının gerekli olabileceğini kabul etmektedir;


(c)Ayrıca Yüksek Komiser’den, kırk üçüncü oturumda Alt Komite’nin görüşmelerinde elde edilen gelişmeler konusunda Yürütme Komitesi’ne raporlama yapmasını istemeye karar vermektedir.