No:63 Çözümler ve Koruma

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1990 (Yürütme Komitesi- 41.Oturum)


No.63 (XLI) ÇÖZÜMLER VE KORUMA[1]Yürütme Komitesi şu şekilde karar almıştır:


a)Çözümler ve Koruma Konulu Çalışma Grubu’nun kurulması konusunu dikkate alınacaktır;


b)Yürütme Komitesi’nin kırk birinci oturumunun ardından en kısa süre içinde Çalışma Grubu’nun bir başka toplantı yapması talep edilecektir;


c)İlkesel olarak, Çalışma Grubu’nun tartışmalarına yapılan katılımın yalnızca Yürütme Komitesi Üyesi ülkelerle sınırlandırılmaması gerektiği ve bu konuda verilecek kararın söz konusu çalışmanın ihtiyaçları doğrultusunda Çalışma Grubu tarafından belirlenmesi gerektiği dikkate alınacaktır;


d)Çalışma Grubu’nun çalışmalarının acil olduğu ve sonuç alınmasının gerektiğini, böylelikle daha kesin bir toplantı programı konusunda alınacak kararların Grubun kendisine kalmasına karşın, sıkı bir çalışma programının gerekli olduğu dikkate alınacaktır;


e)Yürütme Komitesi’nin 1991’de yapacağı kırk ikinci oturumunda Çalışma Grubu’nun etkinlikleriyle ilgili bir raporun sunulması talep edilecektir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.