No:5 Sığınma

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


No:5 Sığınma[1]


Yürütme Komisyonu,

(a) Devletlerin genel olarak liberal sığınma uygulamalarını izlemeye devam ettiğini bildiren Yüksek Komiser raporunu memnuniyetle öğrenmiştir;

(b) Bununla birlikte Yüksek Komiser raporuna göre, sığınmacıların kendilerine geçici sığınma hakkı verecek bir ülke bulmakta dahi zorlandığı ve geçici veya kalıcı sığınma taleplerinin reddedilmesinin, söz konusu kişiler açısından bir dizi ciddi sonuca yol açtığı birtakım olayların meydana gelmeye devam etmesinden kaygı duymaktadır;

(c) Yüksek Komiser’in Hükümetlerin dikkatini sığınma alanında mevcut çeşitli uluslararası enstrümanlara çekmesini istemiş ve bu enstrümanların insani bakış açısından taşıdıkları temel önemi yeniden dile getirmiştir;

(d) Hükümetlerden, doğrudan kendi topraklarına gelmiş olan mültecilere kalıcı veya en azından geçici sığınma hakkı verirken liberal uygulamaları benimsemeleri ya da benimsemeye devam etmeleri talebinde bulunmuştur;

(e) Hükümetlere, Yüksek Komiser’in işlevlerini 14 Aralık 1950 tarihli Genel Kurul Kararı 428(V)’ye göre yerine getirmesinde –özellikle sığınma konusunda- Yüksek Komiser ile uluslararası dayanışma ruhu içinde işbirliği kurma çağrısında bulundu.


  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMI YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.