No:59 Çocuk Mülteciler

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1989 (Yürütme Komitesi-40.Oturum)


No.59 (XL) ÇOCUK MÜLTECİLER


Yürütme Komitesi,


a)Çocuk Mülteciler Raporu’nu (A/AC.96/731) takdirle karşılamış, birçok çocuğun güvenliklerine, durumlarına ve gelecekteki gelişimlerine karşı mevcut riskleri kaygıyla ifade etmiş ve Yüksek Komiserlik tarafından çocukların özel ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda yapılan çalışmaların etkinliğini artırma yönündeki çabalarını takdir etmiştir;


b)Çocuk mültecilerle ilgili Kararını (Karar No.47/ XXVIII) yeniden ifade etmiş ve sağlanan yönlendirmenin sürekliliğini vurgulamıştır;


c)Yüksek Komiser ve Çocuk Mülteciler Çalışma Grubu’nun Çocuk Mültecilerle İlgili Kurallar’ın oluşturulması ve yayılması ve ayrıca çocuk mültecilerle ilgili bir çalışma planının uygulanması yönündeki çalışmaları onaylamış ve kuralların uygulanması konusunda BMMYK’yi, hükümetlerin ve aralarında UNICEF, Sivil toplum örgütleri ile mültecilerin kendilerinin de bulunduğu diğer Birleşmiş Milletler organlarının etkin işbirliği ve desteğini aramaya çağırmıştır;


d)Yüksek Komiser’den çocuk mültecilerin ihtiyaçlarına özellikle dikkat edilerek bu konuda her mülteci olayındaki kaynak ve gereksinimlerin düzenli olarak değerlendirilmesini sağlamasını, program planlama aşamasında ilgili demografik, sosyo-ekonomik ve kültürel bilgileri toplayarak kullanmasını ve kendisinin çocuk mültecilerle ilgili programlarının etkisini izleyerek değerlendirmesini istemiştir;


e)Yapılan yiyecek yardımına bağımlı olarak yaşamakta olan çocuk mülteciler arasında giderek artan beslenme eksikliği hastalıkları ve yanlış beslenme olayları konusunda duyulan ciddi kaygıları ifade etmiş ve çocuk mültecilerin beslenme sorunlarını hafifletmek üzere işbirliği stratejileri geliştirmek amacıyla BMMYK’yi acil olarak ilgili Birleşmiş Milletler organları, bağış sahipleri ve diğer insani kuruluşlarla resmi görüşmeler başlatmaya çağırmıştır;


f)Eğitim ile kalıcı çözümler arasındaki bağlantıyı görmüş ve diğer yolların yanısıra, yeni kuruluşların ve kamu ve sivil toplum örgütü olan bağış sahiplerinin katılımını sağlayarak ve gerektiğinde yardım programlarında gerekli düzenlemeleri yaparak çocuk mültecilerin eğitime erişebilirliklerini artırmak suretiyle BMMYK’nin evhasibi ülke hükümetlerine yardım etme yönündeki çabalarını artırması için kendisini teşvik etmiştir;


g)Yüksek Komiser’in, reşit olmayan ve refakatsiz çocukların ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgilenmeye devam etmesini ve Yürütme Komitesi’nin bir sonraki oturumunda, mevcut programların ayrıntıları ile bunların uygulanması sırasında karşılaşılan güçlüklür konusunda bilgi vermesini istemiştir;


h)BMMYK’yi, özellikle zorla silah altına alma ve düzensiz evlat edinmenin getirdiği risklere karşı, reşit olmayan ve eşliğinde kimse bulunmayan çocuklar açısından mümkün olan en iyi yasal korumayı teşvik etmeye çağırmıştır;


i)BMMYK’nin, mülteci çocukların durumları ve ihtiyaçları ile çocuklara karşı silahlı çatışma ve zulüm uygulanmasının etkileri konusunda kamuoyunun duyarlılığını artırma yönündeki çabalarını yoğunlaştırmasını istemiştir;


j)Çocuk mültecilerin koruma ve yardımla ilgili ihtiyaçlarına yanıt verecek ve bu ihtiyaçları tespit edecek saha personelinin kapasite ve etkinliğini artırmak üzere eğitim malzemeleri geliştirmesi için BMMYK’yi teşvik etmiştir;


k)1986 tarihli Otuz yedinci oturumunda (No.41/XXXVII) Yüksek Komiser’ın çocuk mültecilerin ihtiyaçları ve bunların yararına olan mevcut ve önerilmiş programlarla ilgili olarak düzenli bir şekilde rapor vermesi yönündeki isteğini tekrarlamıştır.