No:53 Kaçak Seyahat Eden Sığınmacılar

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1988 (Yürütme Komitesi-39.Oturum)


No.53 (XXXIX) KAÇAK SEYAHAT EDEN SIĞINMACILAR[1]


Yürütme Komitesi,


Kaçak olarak seyahat eden sığınmacıların genellikle son derece hassas bir durumda uluslararası koruma ve kalıcı çözüm ihtiyacı içinde olduklarını belirleyerek;


Sığınacak Ülkesi olmayan Mültecilerle ilgili olarak Yürütme Komitesinin otuzuncu oturumunda kabul edilmiş olan 15 No.lu (XXX) kararını hatırlatarak;


Kaçak olarak seyahat eden sığınmacılarırn ihtiyaçlarına gerektiği gibi eğilme ve bunları karaya çıkararak mülteci statülerini belirleme ve gerektiğinde onlara kalıcı bir çözümü sağlama gereğini yeniden ifade ederek;


Kaçak olarak seyahat eden sığınmacılarla ilgili olarak halihazırda hiçbir genel ve uluslararası anlamda kabul görmüş kuralın olmadığını ve aynı zamanda sığınmacılara durumlarının gerektirdiği özel ilginin gösterilmesi gerektiğini belirlemiştir;


Devletlerin ve BMMYK’nin kaçak olarak seyahat eden sığınmacılarla ilgili gerçek olaylar üzerinde çalışırken aşağıdaki noktaları dikkate almasını önermiştir;


1.Diğer sığınmacılar gibi, kaçak seyahat halindeki sığınmacıların da menşe ülkelerine zorla geri gönderilmeye karşı korunması gerekir.


2.Bandra Devletinin sorumlulukları değişmeksizin, kaçak olarak seyahat eden sığınmacılara mümkün olduğunda uğranılan ilk limanda karaya çıkma izni verilmeli ve karaya çıkılmış olması, karaya çıkılan ülkede kalıcı bir çözüm ifade ediyor olmasa da, bu kişilerin yetkililerle tespit edilen mülteci statüsüne kavuşmaları sağlanmalıdır.


3.Normal şartlarda olayın tüm yönlerine bağlı olarak BMMYK’den, mülteci olarak bulunan kişiler için kalıcı bir çözüm bulma konusuda yardımcı olması istenecektir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.