No:51 Mülteci Hukukunun Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1988 (Yürütme Komitesi-39.Oturum)


No. 51 (XXXIX) MÜLTECİ HUKUKUNUN
GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI[1]


Yürütme Komitesi,


Mülteci hukukunun geliştirilerek yaygınlaştırılmasının Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin asli sorumluluklarından biri olduğunu ve bu konunun mültecilere etkin uluslararası koruma sağlanmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu yinelemiştir;


Uluslararası Belgelere Katılım ve Bunların Uygulanmasına ilişkin 42 No.lu Kararı (XXXVII) ve 43 No.lu Kararı (XXXVII) yani otuz yedinci oturumda kabul edilmiş olan Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile 1967 Protokolüne ilişkin Cenevre Bildirisi’ni hatırlatmıştır;


1.Mülteci hukuku ile koruma ilkelerinin daha yaygın olarak bilinmesi ve anlaşılması ve yeterli kaynakların elverişliliğine bağlı olarak mülteci yasasının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi alanında BMMYK tarafından girişilen etkinliklerin Devletlerden alınan etkin işbirliği ve destekle birlikte yoğunlaştırılması gereğini yeniden ifade etmiştir;


2.Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolü’ne taraf olmayan tüm Devletleri bu düzenlemelere ve uygunsa mülteci hukukunun temel ilkelerinin olası en yaygın uygulamasını teminat altına almak amacıyla Afrika’daki mülteci sorunlarının belirli yönleriyle ilgili 1969 Afrika Birliği Kuruluşu’na (OAU) taraf olmaya çağırmıştır.


3.Gerek mülteci hukukunun yaygınlaştırılmasında göz ardı edilemeyecek bir rol oynayan (STÖ) sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle, gerekse Mülteciler Dökümantasyon Merkezi tarafından verilen çeşitli bilgi hizmetleri ve yayınlar yoluyla mülteci hukukunun yaygınlaştırılması yönünde Yüksek Komiser tarafından atılan çeşitli adımları memnuniyetle karşılamıştır.


4.Mülteci hukuku ve ilkelerinin pratik uygulamasının geliştirilmesi gereğini ve mülteci hukuku ile mülteci koruması konusunda mülteci etkinlikleriyle ilgili hükümet görevlileri veya diğer görevlilere BMMYK tarafından verilecek veya desteklenecek eğitim kurslarının önemini vurgulamış ve Devletleri gerek buna benzer ilgili hedef grupların faydalanacağı yayılma çalışmalarını gerekse bu gibi kursların organizasyon ve uygulamasını başlatmaya veya bu konuda işbirliği göstermeye çağırmıştır;


5.BMMYK’den dünya çapındaki promosyon etkinlikleri ve bunların bölgesel bazdaki mali etkileriyle ilgili olarak Yürütme Komitesi’ne bilgi vermesini istemiştir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.