No:45 Mülteci Kampları ve Yerleşimlerine Yapılan Askeri ve Silahlı Saldırılar

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1986 (Yürütme Komitesi-37.Oturum)


No. 45 (XXXVII) MÜLTECİ KAMPLARINA VE YERLEŞİMLERİNE YAPILAN ASKERİ VE SİLAHLI SALDIRILAR[1]


Yürütme Komitesi,


Mülteci kamplarına ve yerleşimlerine yapılan askeri ve silahlı saldırılar konusunda belirlenen bir dizi ilke ve kararları içeren taslağın hazırlanması için Yürütme Komitesi tarafından gösterilen süreğen çabaları hatırlatarak;


Yürütme Komitesinin Başkanını ve Yüksek Komiser’i, bu konuda bir dizi kararı içeren bir taslak üzerinde anlaşmaya varılması için gösterdikleri çabalardan dolayı kutlayarak;


Yapılan uzun müzakerelerin ardından halen ortak bir noktaya ulaşılamamış olmasından duyulan üzüntüyü dile getirerek;


Mülteci kamplarına ve yerleşim yerlerine yapılan askeri ve silahlı saldırılarla ve bunun dışında başka konularla ilgili olarak Genel Kurul’un oyçokluğu ile onayladığı 39/140 No.lu Karar’ın 3. Paragrafını hatırlatarak;


Mültecilere yapılan muameleler konusunda oluşturulmuş olan standartların geliştirilmesi ve güçlendirilmesine karşın, özellikle çok sayıda kurbanla ve mülteci kampları ve yerleşimlerine yapılmaya devam eden askeri ve silahlı saldırılarla da kanıtlanan, dünyanın çeşitli bölgelerindeki mültecilerin temel hakları ihlallerinden son derece kaygılanıldığını belirtmiştir;


  1. Mülteci kamplarına ve yerleşim yerlerine yapılan askeri ve silahlı saldırılar sorununun Yürütme Komitesi tarafından sürekli gözden geçirilerek mültecilerin uluslararası korumasını desteklemek üzere bir dizi ilke ve karar üzerinde anlaşmaya varılmasının önemini ve aciliyetini vurgulamıştır;
  2. Başkan’ın ve Yüksek Komiser’in bu konudaki istişarelerine devam etmesini, gelişmeleri gözden geçirerek konunun kendi yetkileri dahilindeki yönleriyle ilgili ayrıntılı raporlarını Yürütme Komitesi’nin otuz sekizinci oturumuna sunmalarını istemiştir.

  1. <sup>ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.</sup>