No:43 Mülteci Statüsü ile İlgili 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 1967 Protokolüne dair Cenevre Bildirgesi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1986 (Yürütme Komitesi - 37. Oturum)


No: 43 (XXXVII) MÜLTECİ STATÜSÜNE İLİŞKİN 1951 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ VE 1967 PROTOKOLÜ KONUSUNDAKİ CENEVRE BİLDİRGESİ[1]


Dünyanın pek çok bölgesinde ciddi ve kitlesel mülteci sorunları devam edegeldiği için;


Mülteci Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne yapılan yeni katılımlar, mültecilerin yasal durumunun güçlendirmesi ve Yüksek Komiser’in uluslararası koruma işlevinin uygulanabilmesi açısından büyük önem taşıdığı için;


Yasal mülteci statüsünün dünyanın farklı bölgelerinde bulunan çok sayıda Devlet tarafından belirlenmesini sağlayan bu temel insani belgelere yapılan katılım, çoğunlukla Genel Kurul kararları sırasında yeniden gündeme getirilen ilkelerin temel önemini yansıttığı ve bu düzenlemelerin uluslararası uygulanabilirliğinin sağlanmasına yardımcı olduğu için;


Söz konusu Sözleşme ve Protokol’e yapılan yeni katılımlar, bu belgelere taraf Devlet sayısını yüz bire çıkarttığı için;


Yürütme Komitesi, bu belgelere yapılacak uluslararası katılımın önemini hatırlatarak,


1.Bu temel insani belgelere henüz taraf olmamış Devletleri, yapılan uygulamaların gerçek anlamda uluslararası bir nitelik kazanabilmesi için bu belgelerde yer almaya çağırmıştır;


2.Mülteci Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi’nin kabul edilmesinin 40. Yıldönümünde, Birleşmiş Milletler Üyesi tüm Devletlerin söz konusu belgelere katılmış olmasının ümit edildiğini belirtmiştir;


3.1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne katılımın yanı sıra bu belgelerin ilke ve hükümlerinin etkin bir biçimde uygulanmasının da çok önemli olduğunu vurgulamıştır;


4.Başkanı ve Yürütme Komitesi’nin Üye Ülkelerini, Yüksek Komiser’in 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne yapılan katılımın artırılması konusundaki çabalarına yardımcı olmaya çağırmıştır.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN BİLDİRGE.