No:38 Denizde Tehlike Altında Bulunan Sığınmacıların Kurtarılması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1985 (Yürütme Komitesi - 36. Oturum)


No: 38 (XXXVI) DENİZDE TEHLİKE ALTINDA BULUNAN SIĞINMACILARIN KURTARILMASI[1]


Yürütme Komitesi,


(a)Denizde tehlike altında bulunan herkesin, sığınmacılar da dahil olmak üzere, gemi kaptanı tarafından kurtarılmasının uluslararası hukuk çerçevesinde temel bir yükümlülük olduğunu yeniden onaylamıştır;


(b)Denizde tehlike altında bulunan sığınmacıların kurtarılmasının kolaylaştırılmasını sağlayacak önlemler üzerinde daha çok durulması gerektiğinin kabul edilmiş olduğu daha önceki oturumlarda Yürütme Komitesi’nce alınmış olan kararları yeniden gündeme getirmiştir;


(c)Bir yandan 1985 yılından bu yana denizde tehlike altında bulunan çok daha fazla sayıda sığınmacının kurtarılmış olduğunu memnuniyetle ifade ederken, öte yandan diğer pek çok geminin denizde tehlike altında bulunan sığınmacıları görmezden geldiğini kaygıyla belirtmiştir;


(d)Uygun sayıda yeniden yerleşim alanı ile ilgili hükmün, Denizde Kurtarma Yeniden Yerleşim Teklifleri (RASPO) Sistemi’nin Mayıs 1995 tarihinden itibaren deneme maiyetinde uygulanmaya başlamasını mümkün kıldığını memnuniyetle belirtmiştir;


(e)BMMYK’nın, denizde tehlike altında bulunan sığınmacıların kurtarılmasının teşvik edilmesi adına uygulamakta olduğu geniş insiyatif yelpazesini ve Devletlerin bu uygulamalara vermiş olduğu desteği memnunlukla karşılamıştır;


(f)Devletlerin bu alanda BMMYK’ya destek vermeye devam etmelerini ve aşağıdaki uygulamaları dikkate almalarını şiddetle önermiştir:


(i)en kısa zaman içinde DISERO (Karaya Çıkarma Yeniden Yerleşim Teklifleri) ve RASPO (Denizde Kurtarma Yeniden Yerleşim Teklifleri) Sistemleri’ne ya da iki sistemden birine katılmaları ya da katılımlarını yenilemeleri;


(ii)gemi sahiplerinden, tüm gemi kaptanlarına Güney Çin Denizi’nde tehlike altında bulunan tüm sığınmacıları kurtarma sorumluluğu taşıdıklarının hatırlatılmasının istenmesi.


  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.