No:37 Orta Amerika Mültecileri ve Cartegena Bildirgesi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1985 (Yürütme Komitesi - 36. Oturum)


No: 37 (XXXVI) ORTA AMERİKA MÜLTECİLERİ VE CARTAGENA BİLDİRGESİ


Yürütme Komitesi,


(a)Son günlerde özel ilgi gösterilen Orta Amerika bölgesindeki mülteci durumunun karmaşıklığını ve yoğunluğunu ele almıştır;


(b)Orta Amerika’da Barış ve İşbirliği için Contadora Sözleşmesinde yer alan mültecilerle ilgili hükümler üzerinde durmuştur;


(c)Colombia Cumhuriyeti Hükümeti’nin gözetiminde Cartagena, Colombia’da 19-22 Kasım 1984 tarihleri arasında toplanmış bulunan Orta Amerika, Meksika ve Panama’da Uluslararası Mülteci Koruması ile ilgili Kollezyum: Yargısal ve İnsani Sorunlar görüşmesi.sonuçlarını da kapsayan Cartagena Bildirgesi üzerinde ilgi ile durmuştur.


(d)Kollezyumda sık sık ele alınmış olan bölgesel mülteci sorunlarının çözümlenmesi amacıyla bölgesel yaklaşımların kullanılmasını olumlu karşılamıştır.