No:31 Denizde Tehlike Altında Bulunan Sığınmacıların Kurtarılması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1983 (Yürütme Komitesi - 34. Oturum)


No: 31 (XXXIV) DENİZDE TEHLİKE ALTINDA BULUNAN SIĞINMACILARIN KURTARILMASI[1]


Yürütme Komitesi,


(a)EC/SCP/30 dokümanında yer alan istatistiklere göre denizde tehlikde altında bulunan sığınmacılardan çok daha az sayı kişinin kurtarılmakta olduğunu kaygı ile belirtmiştir;


(b)Bu büyük sorunu, denizde tehlike altında bulunan sığınmacıların kurtarılmasını kolaylaştıracak tedbirler alınmasını teşvik ederek çözmeye çalışan BMMYK’nın üstlendiği girişimleri memnuniyetle karşılamış ve bu girişimlere hükümetlerin olabilecek en geniş desteceği vereceğinin umulduğunu belirtmiştir;


(c)BMMYK’nın, Denizden Kurtarılanların Yeniden Yerleştirilmesi Teklifleri (RASRO) sisteminin (EC/SCP/30 dokümanında anlatıldığı gibi) teşvik edilmesi ile ilgili çabalarının desteklenmesi ve BMMYK’nın sistemi deneme maiyetinde başlatabilmesi için gerekli kota ve diğer unsurların sağlanması çalışmalarının Devletler tarafından ciddi bir biçimde ele alınmasını tavsiye etmiştir;


(d)DISERO sistemine Devletlerden gelen desteği memnuniyetle karşılaşmıştır;


(e)BMMYK’nın, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu ile birlikte, denizde tehlike altında bulunan sığınmacıların kurtarılmasının kolaylaştırılmasını sağlayacak ortak eylemlerin tanımlanması amacıyla ortaya koymuş olduğu insiyatiflerden övgüyle söz etmiştir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.