No:2 Alt Komite’nin Kurulması ve Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü No:2 Alt Komite’nin Kurulması ve Genel [1]
Yürütme Komitesi,

(a) Mültecilerin insan haklarına ve mültecilerle ilgili hukuki belgeler uyarınca tanınmış bulunan haklarına yönelik olarak tekrarlanmakta olan ciddi ihlaller konusuyla yakından ilgilenmektedir ve özellikle de güvenlikleri tehlikede olan çeşitli mülteci gruplarının durumundan kaygılanmaktadır;

(b) 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolüne yapılan yeni katılımları memnuniyetle karşılamış ve tüm Hükümetleri bu düzenlemelere katılmaya ve bunların hükümlerini ciddiyetle dikkate almaya davet etmiştir;

(c) Yüksek Komiserliğin, mülteci statüsünün tanınmasıyla ilgili ulusal uygulamalar ve usuller de dahil olmak üzere, 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolü’nün çeşitli üye Devletler tarafından benimsenerek uygulamaya konmasını izlemeye devam etmesini ve Yürütme Komitesine uygun bir süre içinde bu konuda bir rapor sunmasını önermiştir;

(d) Bir Bölgesel Sığınma Sözleşmesi hazırlamak ve kabul etmek üzere, Tam Yetkili Temsilciler Konferansının toplanması yönünde alınan Genel Kurul kararını memnuniyetle karşılamıştır;

(e) Mültecilerin korunması konusundaki sorunlarla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının bundan sonraki Tam Yetkili Temsilciler Konferansı’na gözlemci sıfatıyla katılmak üzere davet edilmelerini önermiştir;

(f) Memleketlerini küçük teknelerle terketmiş olan ve kurtarılmaya ya da bir ülkeye öncelikle sığınmacı olarak kabul edilmeye ve daha sonra nihai yerleşime ihtiyacı olan mültecilerin akıbetinden büyük bir endişe duymaktadır;

(g) Devletleri, 1910 Brüksel Sözleşmesi ve 1958 Birleşmiş Milletler Açık Denizler Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi, kişilerin denizde kurtarılmalarına ilişkin yasal hükümlere titizlikle uymaya ve bu yasal düzenlemelerin hükümlerine gemi kaptanı tarafından her türlü şart altında saygı gösterilmesini sağlamak üzere her türlü çabayı göstermeye çağırmıştır;

(h) Ayrıca Devletlerden:
(i) Denizde kurtarılmış ya da doğrudan deniz yolu ile gelmiş olan mültecilere ve yerinden edilmiş kişilere ilk sığınma hakkı tanımalarını; ve
(ii) İlk sığınma ülkelerinde kalıcı ikamet hakkı elde edememiş olan kişilere yeniden yerleşme fırsatları tanımalarını talepte etmiştir;
(i) Koruma alanındaki rolünü genişletme yönündeki ihtiyacı tekrarlamış ve koruma konusunda yoğunlaşarak bu alandaki mevcut sorunları tespit ederek gerekli çözümleri önermek üzere, koruma alanında bir Alt Komitenin oluşturulmasını memnuniyetle karşılamıştır;
(j) Alt Komitenin, Yürütme Komitesinin yirmi sekizinci oturumundan bir gün önce toplanmasına karar vermiştir.


  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Belgesi No:12A (31/12/ Ek I)’de yer almaktadır.